ZA Puławy mają umowy na dostawę melaminy i mocznika łącznie za 768 mln zł

ISBNews
09.02.2015 15:39
A A A


Warszawa, 09.02.2015 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" zawarły z Kronopolem umowę na sprzedaż melaminy o szacunkowej wartości 297 mln zł i mocznika PULREA za szacunkowo 471 mln zł, podała spółka w osobnych komunikatach.

Pierwsza umowa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Umowa automatycznie zostaje przedłużona na kolejne 2 lata kalendarzowe, chyba, że przed upływem tego terminu zostanie wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron z 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na 31 grudnia 2019 rok. Ceny sprzedaży będą negocjowane kwartalnie, a podstawą ich ustalenia będą aktualne warunki i trendy cenowe na europejskim rynku melaminy, czytamy w komunikacie.

Druga umowa obowiązuje w identycznym terminie, przy czym ceny sprzedaży będą ustalane przez strony miesięcznie w oparciu o warunki i trendy cenowe na europejskim rynku mocznika, podano również.

Jednocześnie spółka poinformowała, że została rozwiązana za porozumieniem stron wcześniejsza umowa ze spółką Kronopol na sprzedaż melaminy. Umowa została rozwiązana ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2014 roku. Rozwiązanie umowy nastąpiło w związku z koniecznością wypracowania przez jej strony nowych warunków handlowych na dostawy melaminy. Skutki rozwiązania umowy nie będą miały istotnego wpływu na sytuację finansową spółki, jak również na sytuację jej jednostek zależnych, gdyż jej strony będą kontynuowały współpracę w zakresie dostaw melaminy na podstawie nowo zawartej umowy.

Grupa Azoty jest jedną z największych w europejskiej branży chemicznej, obecna jest w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane są na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. Zgoda Komisji Europejskiej na włączenie do Grupy Azoty ZA Puławy wydana została 18 stycznia 2013 r.

(ISBnews)