Ukraiński Kredobank miał 1,2 mln zł zysku netto w 2014 r.

ISBNews
23.02.2015 11:25
A A A


Warszawa, 23.02.2015 (ISBnews) - Kredobank osiągnął zysk netto w wysokości 4,6 mln hrywien, czyli 1,2 mln zł w 2014 roku, wobec straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł w przeliczeniu na polską walutę 22 mln zł, wynika z danych Narodowego Banku Ukrainy.

Kredobank jest instytucją o profilu uniwersalnym, świadczącą pełną gamę usług finansowych zarówno klientom detalicznym, jak i przedsiębiorcom. Jego centrala mieści się we Lwowie, a prowadzona działalność koncentruje się przede wszystkim na zachodniej Ukrainie.

"Przygotowaliśmy się na finansowe zawirowania z wyprzedzeniem, oczyszczając nasz bilans ze złych aktywów oraz optymalizując operacyjną aktywność banku. Nie ma żadnych wątpliwości, że wsparcie ze strony naszego strategicznego akcjonariusza - PKO Banku Polskiego, największego banku w Polsce - jest bardzo ważne, niemniej obecnie Kredobank jest solidnym zyskownym bankiem, który zawsze dotrzymuje zobowiązań wobec swoich klientów niezależnie od zewnętrznych okoliczności" - powiedział prezes Kredobanku Dmytro Krepak, cytowany w komunikacie.

PKO Bank Polski jest obecnie właścicielem 99,6% akcji Kredobanku, wspierając go pod względem technologii, know-how oraz finansów. W 2013 roku Kredobank zanotował stratę netto w wysokości 92,0 mln hrywien (36,8 mln zł).

Według informacji podanych przez magazyn "Forbes", w ciągu ostatnich 13 miesięcy oficjalną niewypłacalność ogłosiło 37 działających na Ukrainie banków, które według stanu na koniec 2014 roku kontrolowały 13,5% rynku depozytów ludności i 13,9% aktywów sektora bankowego.

(ISBnews)