Strata netto Coal Energy wyniosła 4,20 mln USD w II kw. r. fin. 2014/15

ISBNews
27.02.2015 17:53
A A A


Warszawa, 27.02.2015 (ISBnews) - Coal Energy odnotowało 4,20 mln USD skonsolidowanej straty netto w II kw. roku finansowego spółki 2014/2015 (IV kw. roku kalendarzowego 2014) wobec 4,00 mln USD straty kwartał wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2,20 mln USD wobec 2,30 mln USD straty kwartał wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,30 mln USD w II kw. r. fin. 2014/2015 wobec 6,10 mln USD kwartał wcześniej.

W okresie I-II kw. roku finansowego spółki 2014/2015 spółka miała 8,20 mln USD skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 8,30 mln USD straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 10,40 mln USD w porównaniu z 67,60 mln USD rok wcześniej.

Strata EBITDA w  I półroczu r. fin. 2014/2015 wyniosła 0,6 mln USD wobec 5,6 mln USD zysku rok wcześniej.

Coal Energy to trzeci pod względem udokumentowanych zasobów surowca (według stanu na koniec 2010 r.) i siódmy pod względem wielkości produkcji (na podstawie danych za 2010 r.) prywatny producent węgla kamiennego na Ukrainie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)