Przegląd prasy

ISBNews
24.03.2015 06:51
A A A


Warszawa, 24.03.2015 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
--Produkcja okien i drzwi w Polsce wzrosła o 5,8% r/r do 19,95 mln sztuk w 2014 r.
--Od 1 kwietnia Ukraina wstrzyma zakupy gazu od Rosji

Parkiet
--Aż trzy czwarte menedżerów bankowych zarobiło w 2014 r. więcej niż przed rokiem

Dziennik Gazeta Prawna
--KNF proponuje, by oszczędności zgromadzone w III filarze mogły być wykorzystane jako wkład własny przy kredycie hipotecznym
--Autostrada Wielkopolska idzie w ślady koncesjonariusza z A1 i zapowiada rozbudowę swoich bramek na A2

Puls Biznesu
--Należący do Tata Motors Jaguar rozważa m.in. Polskę wśród możliwych lokalizacji na fabrykę zatrudniającą do 6 tys. osób wg dziennika "Hospodárske noviny"
--MF: Relacje długu publicznego do PKB mogą być nieznacznie wyższe od prognoz, głównie ze względu na słabszego złotego na koniec 2014 r.

Gazeta Wyborcza
--W maju będzie wiadomo, kto zaprojektuje i zbuduje dwa kolejne odcinki drogi ekspresowej S17 od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do węzła Kurów Zachód

ISBnews
--Inwestor ogłosi wezwanie na 66% akcji Echo, zostawi spółkę na GPW
--Wikana chce wypracować zysk netto w całym 2015 r.
--Indeks WIG20 wzrósł o 0,28% na zamknięciu we wtorek
--Global City Holdings złożyło wniosek o wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW
--PKP ustaliły krótką listę zainteresowanych zakupem PKP Energetyki
--Vistal chce wypłacać dywidendę również w kolejnych latach
--Poczta liczy na 1,5 mld zł przychodów z KEP i 1,5 mld zł oszczędności do 2020 r.
--Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA wzrosła do 4,88 mln w lutym
--Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12,0% w lutym wg analityków
--Poczta Polska może przeznaczyć na inwestycje kilkaset mln zł z IPO w 2016 r.
--Spółki BZ WBK-Aviva zwiększyły zysk netto o 56% w 2014 r.
--GUS: Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę wyniósł 1340 zł w 2014
--Milestone: Trimed dystrybutorem systemów znieczulenia zewnątrzoponowego w Polsce
--Hawe prowadzi rozmowy o refinansowaniu zadłużenia
--Paged: Nowa linia sklejki ma dać docelowo dodatkowe 30 mln zł EBITDA rocznie
--Boryszew może wypłacić za rok wyższą dywidendę niż w tym roku
--BZ WBK rekomenduje wypłatę 9,60 zł dywidendy na akcję za 2014 r.
--OT Logistics chce przejąć Lotos Kolej lub innego dużego przewoźnika
--Boryszew przeznaczy ok. 150-180 mln zł na inwestycje w tym roku
--Dane z USA będą wpływały na kurs złotego w tym tygodniu
--TIM: Celem na ten rok jest zapewnienie zysku na poziomie operacyjnym
--EuroRating nadał ratingi spółkom: Cyfrowy Polsat, Enea i Energa
--Talanx liczy na co najmniej 700 mln euro zysku netto w tym roku
--Talanx rekomenduje zwiększenie dywidendy do 1,25 euro na akcję za 2014 r.
--Rawlplug spodziewa się znacznej poprawy wyników w tym roku
--Rawlplug rekomenduje przeznaczenie całego zysku za 2014 r. na dywidendę
--Zysk netto Talanx wzrósł r/r do 769 mln euro w 2014 r.
--Pfleiderer Grajewo zamierza poprawić sprzedaż i wynik netto w tym roku
--KNF: Sąd utrzymał w mocy zaskarżone umorzenie postępowania ws. GryfBank
--Nakłady inwestycyjne Ciechu wyniosą 530 mln w 2015 r.
--Immofinanz przedstawi ofertę kupna 29% w CA Immobilien Anlagen
--Powierzchnia polskich centrów danych sięgnęła ok. 98 tys. m2 na koniec ub.r.
--GTC jest gotowe do przejęć kiedy pozyska 'fundusze z podniesienia kapitału'
--Rawlplug planuje zmniejszenie inwestycji do ok. 25 mln zł w tym roku
--GTC liczy, że otrzyma pozwolenie na budowę Galerii Północnej w połowie roku
--GTC 'intensyfikuje wysiłki' na zbyciu części nieruchomości w regionie SEE
--Kerdos chce przejmować w branży drogeryjnej w Polsce, otworzy 50 własnych Dayli
--Ciech rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2014 r.
--Kerdos rozważa dual-listing na giełdzie we Frankfurcie
--Zysk netto Rawlplug wzrósł r/r do 13,99 mln zł w 2014 r.
--Inpro zamierza wprowadzić do sprzedaży 547 mieszkań i 54 domy do końca tego roku
--Kerdos zakłada zwiększenie udziału w luksemburskiej sieci do 50% do połowy roku
--Zysk netto Ciechu wzrósł r/r do 167,12 mln zł w 2014 r.
--Wind Invest uważa wypowiedzenie umów przez spółkę Taurona za bezpodstawne
--Zysk netto Arctic Paper wyniósł 50,46 mln zł w 2014 r. wobec straty rok wcześniej
--GTC: Wynajem Galerii Północnej i Wilanów wynosi obecnie odpowiednio 31% i 25%
--Baltona oczekuje 'istotnej' poprawy wyników finansowych w tym roku
--TelforceOne skupi się na poprawie rentowności w bieżącym roku
--ZM Kania wyemitują 3-letnie obligacje serii E o wartości do 25 mln zł
--Zysk netto Inpro spadł r/r do 7,67 mln zł w 2014 r.
--Zysk netto TelforceOne wzrósł r/r do 6,46 mln zł w 2014 r.
--Strata netto GTC zwiększyła się r/r do 876,63 mln zł w 2014 r.
--Zysk netto Cognoru wyniósł 34 tys. zł w 2014 r. wobec straty rok wcześniej
--Strata netto Baltony zmniejszyła się r/r do 3,87 mln zł w 2014 r.
--Zysk netto W Investmenst wzrósł r/r do 17,34 mln zł w 2014 r.
--Zysk netto Hawe spadł r/r do 29,69 mln zł w 2014 r.
--Zysk netto Seleny FM wzrósł r/r do 20,82 mln zł w 2014 r.
--Zysk netto Farmacolu spadł r/r do 103,65 mln zł w 2014 r.
--Porozumienie Poczty Polskiej i PKO BP ws. Banku Pocztowego jest bliskie - prasa
--Boryszew rekomenduje 10 gr na akcję dywidendy z zysku za 2014 r.
--S&P może podnieść ratingi TVN po wybraniu nowego inwestora w ciągu 3 miesięcy
--Zysk netto Boryszewa wzrósł r/r do 109,91 mln zł w 2014 r.
--Conwell ponownie chce przesunięcia zapłaty Petrolinvestowi za Too Emba, do 30 V
--Pelion przewiduje wzrost rynku hurtowej dystrybucji do aptek o 3-6% w br.
--Paged planuje rozpoczęcie produkcji na nowej linii sklejki w II półroczu
--Zysk netto Pagedu wzrósł r/r do 60,80 mln zł w 2014 r.
--Arteria zakłada rozwój usług za granicą, w szczególności w Niemczech
--Arteria zapowiada dalszy wzrost i tworzenie nowych miejsc pracy w tym roku
--Arteria chce konsolidować rynek call center, bada trzy spółki
--Arteria wypłaci dywidendę, jej wysokość uzależniona od decyzji ws. akwizycji
--Zysk netto Arterii wzrósł r/r do 10,39 mln zł w 2014 r.
--Strata netto Voxel wyniosła 3,43 mln zł w 2014 r. wobec zysku rok wcześniej
--Zysk netto PCC Exol spadł r/r do 4,03 mln zł w 2014 r.
--Zysk netto Synektik spadł r/r do 3,60 mln zł w 2014 r.
--Zysk netto Medicalgorithmics wzrósł r/r do 14,53 mln zł w 2014 r.
--Zysk netto Wojasa spadł r/r do 8,90 mln zł w 2014 r.
--Ipopema zapowiada umacnianie pozycji rynkowej i większą dyscyplinę kosztową
--Zysk netto Ipopema Securities spadł r/r do 4,62 mln zł w 2014 r.
--Zysk netto Kerdos Group spadł r/r do 7,70 mln zł w 2014 r.
--4Fun Media zapowiada 'lepsze czasy' i prognozuje 3,1 mln zł zysku netto w 2015r.
--Strata netto 4Fun Media wyniosła 6,40 mln zł w 2014 r. wobec zysku rok wcześniej
--Wawel rekomenduje wypłatę 20 zł dywidendy na akcję za 2014 r.
--Unibep spodziewa się 30% udziału eksportu w przychodach w tym roku
--Zysk netto Unibepu wzrósł r/r do 19,79 mln zł w 2014 r.
--ZE PAK zwiększył sprzedaż energii o 3,2% do 13,5 TWh w 2014 r.
--ZE PAK rekomenduje wypłatę 0,80 zł dywidendy na akcję za 2014 r.
--Zysk netto ZE PAK spadł r/r do 81,98 mln zł w 2014 r.
--Zysk netto Newagu wzrósł r/r do 78,36 mln zł w 2014 r.
--Elektrobudowa rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2014 r.
--Zysk netto Elektrobudowy wzrósł r/r do 27,32 mln zł w 2014 r.
--Zysk netto Pelionu spadł r/r do 55,94 mln zł w 2014 r.
--Vistal rekomenduje wypłatę 0,3 zł na akcję dywidendy za 2014 r.
--Orange Polska zakończył licytację jednego bloku pasma częstotliwości 2600 MHz

(ISBnews)