MF sprzedało 12-letnie euroobligacje za 1,0 mld euro przy 1,7 mld euro popytu

ISBNews
31.03.2015 06:59
A A A


Warszawa, 31.03.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów sprzedało 12-letnie benchmarkowe euroobligacje o wartości nominalnej 1,0 mld euro przy rentowności 1,022% (najniższej w historii dla polskich papierów w euro) wobec popytu wynoszącego 1,7 mld euro, podał resort.

"Ministerstwo Finansów informuje, że w dniu 30 marca br. dokonano wyceny obligacji benchmarkowych nominowanych w euro o terminie wykupu 10 maja 2027 r. Wartość nominalna nowej emisji obligacji 12-letnich wyniosła 1 mld euro, przy zgłoszonych ofertach na poziomie 1,7 mld" - czytamy w komunikacie.

Obligacje wyceniono na 35 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Resort podkreśla, że uzyskana rentowność - 1,022%, jest najniższa w historii emisji polskich obligacji na rynku euro. Roczny kupon obligacji ustalono na poziomie 0,875%

"Zdecydowaliśmy się wyjść na rynek euro po ponad rocznej przerwie aby wykorzystać rekordowo niskie długoterminowe stopy procentowe. Posiadamy duże rezerwy środków walutowych ale możliwość efektywnej emisji długoterminowych obligacji z rentownością 1,0% była silniejszym argumentem. Ze względu na posiadany stan środków walutowych skoncentrowaliśmy się na wyborze odpowiedniej sytuacji rynkowej, wysokiej jakości inwestorów i dobrej wycenie obligacji" - skomentował dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów Piotr Marczak, cytowany w komunikacie.

Nabywcami obligacji są przede wszystkim inwestorzy z Europy, w tym: Niemcy (21%), Polska (14%), Francja (11%), Wielka Brytania (8%), Włochy (6%), Skandynawia (5%), Szwajcaria (4%), Austria (4%) i pozostałe kraje europejskie (6%). Udział inwestorów z Azji wyniósł 18%, a z Bliskiego Wschodu 3%.

"W strukturze podmiotowej dominują docelowi inwestorzy długoterminowi. Udział banków centralnych i funduszy zarządzających środkami publicznymi był na najwyższym poziomie dla obligacji długoterminowych i wyniósł 22%. Udział w emisji  funduszy inwestycyjnych ukształtował się na poziomie 44%, funduszy emerytalnych i firm ubezpieczeniowych - 21%, a banków 13%" - czytamy dalej w komunikacie.

"Struktura nabywców obligacji jest znacznie zdywersyfikowana z dominującym udziałem docelowych inwestorów długoterminowych. Zwraca uwagę wysoki udział banków centralnych i instytucji publicznych- pierwszy raz udział tych inwestorów w emisji polskich emisji długoterminowych przekroczył poziom 20%. Wśród banków centralnych dominowali inwestorzy azjatyccy ale też obecne były banki z Bliskiego Wschodu i Europy" - wskazał też Marczak.

Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN). Kierownikami konsorcjum emitującego obligacje są banki: Banco Santander S.A., Barclays Bank PLC, Citigroup Global oraz Société Générale

(ISBnews)