Qumak otrzyma 2,7 mln zł zaległego wynagrodzenia od Komendy Głównej Policji

ISBNews
01.04.2015 17:22
A A A


Warszawa, 01.04.2015 (ISBnews) ? Qumak zawarł ugodę ze Skarbem Państwa, na mocy której otrzyma od Komendy Głównej Policji 2,7 mln zł, tytułem nieuregulowanej dotąd należności za ostatni etap przebudowy budynku Komendy Głównej Policji, podała spółka.

"Kwota ta w całości wyczerpuje wszelkie nasze roszczenia wobec Komendy Głównej Policji. Ugoda jest dla nas satysfakcjonująca nie tylko ze względów finansowych. Potwierdziła również, że wykonaliśmy prace bez zarzutu. Jestem pewien, że słuszność naszych argumentów w podobnych sprawach da równie pozytywny efekt" -  powiedział prezes Qumaka Paweł Jaguś, cytowany w komunikacie.

Rezerwa na spór z KGP zostanie rozwiązana w I kwartale 2015 r., podano także.

Umowa z 2008 r., o wartości 49,9 mln zł brutto, dotyczyła kompleksowego wykonania przebudowy budynku Komendy Głównej Policji w Warszawie wraz z infrastrukturą techniczną. Przedmiotem sporu były kwestie związane z zakresem działań, terminowością i prawidłowością ich wykonania oraz wynagrodzenie i kara umowna, przypomina Qumak.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 577,5 mln zł w 2014 r.

(ISBnews)