NBP: Presja płacowa w firmach wzrosła, ale wciąż jest niska w II kwartale

ISBNews
20.04.2015 11:31
A A A


Warszawa, 20.04.2015 (ISBnews) - Planowane podwyżki wynagrodzeń w II kw. br. będą miały zbliżony zasięg, co w poprzednim kwartale, oraz nieco większą wysokość. Presja płacowa wzrosła, ale utrzymuje się nadal na niewysokim poziomie - jedynie ok. 8% przedsiębiorstw rejestruje obecnie wzrost nacisków płacowych, wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego (NBP) przeprowadzanej w marcu br. wśród 1567 firm.

"W przedsiębiorstwach, które planują zwiększyć płace, średnia wysokość planowanych podwyżek w II kw. br. będzie nieco wyższa od średniej w poprzednim kwartale (wyniesie 4,6%). Większość podwyżek płac będzie jednak nadal bardzo umiarkowana co do skali - dominują wzrosty płac do 5%" - czytamy w raporcie.

Zarówno relatywnie wysokie podwyżki płac (wyższe niż 10%), jak i redukcja wynagrodzeń planowane są rzadko, podano także.

NBP wskazał, że w I kw. br. presja płacowa nie nasiliła się w sposób wyraźny i nadal utrzymywała się na niskim poziomie.

"Nieco mniej przedsiębiorstw zadeklarowało brak presji płacowej ze strony pracowników, ale nadal to nieomal połowa populacji. Wzrósł jednak odsetek respondentów informujących o istnieniu presji płacowej w skali umiarkowanej, tj. nie większej niż dotychczas. Nie zwiększył się natomiast udział przedsiębiorstw mówiących o nasilaniu się nacisków na wzrost wynagrodzeń (7,7%)" - czytamy dalej.

Presja płacowa ze strony pracowników jest najbardziej odczuwalna w górnictwie (15,4%), w transporcie (12,2%) oraz w budownictwie (9,8%).

Naciski płacowe, aczkolwiek relatywnie rzadkie, są w dalszym ciągu ważnym czynnikiem wzrostu wynagrodzeń. W przedsiębiorstwach, w których presja się nasila blisko trzykrotnie częściej planowane są podwyżki płac niż w pozostałych firmach.

W II kw. br. przedsiębiorstwa prywatne zamierzają równie często podnosić wynagrodzenia, co firmy publiczne (dane odsezonowane). W czołówce sytuują się przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym oraz Skarbu Państwa, zaś podmioty krajowe prywatne formułują nadal słabsze prognozy płac.

NBP podkreślił, że podmioty, które zamierzają zwiększać płace nie robią tego kosztem poziomu zatrudnienia - rzadziej niż pozostałe przedsiębiorstwa informują o jednoczesnym zmniejszaniu liczby pracowników, a częściej o zwiększaniu. Nieliczne firmy, które przewidują redukcję płac częściej niż inne przedsiębiorstwa będą też w II kw. redukować zatrudnienie.

Nadal zdecydowanie więcej przedsiębiorstw deklaruje szybciej rosnącą wydajność niż wynagrodzenia. Wzrósł jednak nieco udział firm, w których relacja pomiędzy wzrostem płac i wzrostem wydajności pogorszyła się.

W marcu br. w Szybkim Monitoringu NBP (SM) wzięło udział 1567 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego, reprezentujące wszystkie sekcje PKD, poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki.

(ISBnews)