Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
21.04.2015 18:04
A A A


Akcjonariusze Polwaksu zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 12,3 mln zł zł, tj. 1,22 zł na akcję, z zysku za 2014 r., wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze Pelionu zdecydowali o przeznaczeniu 22,29 mln zł z zysku za 2014 rok na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 2,0 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

W związku ze spełnieniem się ostatniego warunku zawieszającego, Private Equity Managers (PEManagers) wyemituje 5 850 obligacji imiennych serii C  zamiennych na akcje serii H spółki, o łącznej wartości emisyjnej 5,85 mln euro, podała spółka.  Propozycja nabycia tych papierów zostanie skierowana do akcjonariusza spółki - AMC III MOON BV.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Etos - właściciela marki odzieżowej Diverse - w związku z z ofertą publiczną akcji serii A1 oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A1, podał urząd.

Akcjonariusze Asseco Business Solutions zdecydowali o przeznaczeniu 28,41 mln zł na dywidendę z zysku za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 0,85 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarło ze spółką Stadion w Zabrzu umowę na prace za 11,68 mln zł netto, podała spółka.

Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy zdecydują na walnym zgromadzeniu 19 maja o przeznaczeniu 134,38 mln zł na dywidendę z zysku za rok obrotowy 2013/2014 i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, co da wypłatę w wysokości 7,03 zł na akcję, podała spółka.

Grupa Żywiec proponuje wypłatę dywidendy za rok 2014 w łącznej wysokości 25 zł za jedną akcję, podała spółka. Spółka już wypłaciła akcjonariuszom 5 zł za jedną akcję. W efekcie do wypłaty pozostanie kwota 20 zł za akcję.

PSE, Litgrid, TGE i Nord Pool Spot podpisały porozumienie zmierzające do uzgodnienia wspólnych zasad obrotu energią dla LitPol Link, nowego połączenia międzysystemowego, którego uruchomienie planowane jest na koniec 2015 roku, podała TGE.

Grupa Cyfrowy Polsat analizuje możliwość i ewentualne warunki przeprowadzenia refinansowania obecnego zadłużenia, celem m.in. uproszczenia jego struktury oraz obniżenia kosztów obsługi, poinformował członek zarządu ds. finansowych w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu Tomasz Szeląg.

Dzięki podpisaniu przez Meng Drogerie+ listu intencyjnego z Carrefour, luksemburski biznes Kerdosa może być "nawet trzy razy większy" przy tej samej procentowej bazie kosztowej, poinformował prezes Kerdos Kamil Kliniewski.

Industrial Milk Company (IMC) chce w dłuższym terminie wrócić do planów powiększenia banku ziemi, jednak kluczowe jest elastyczne reagowanie na bieżącą sytuację, dlatego firma poprawia efektywność i inwestuje w dział badań, który ma zapewnić prawidłowe wyprzedzanie trendów rynkowych, wynika z wypowiedzi prezesa IMC Aleksa Lissitsa.

KGHM Polska Miedź ponownie zwiększył wartość umowy ramowej z Mostostalem Zabrze na prace w Hucie Miedzi Głogów I - o 55 mln zł netto ryczałtowo do łącznie 154 mln zł netto, podał Mostostal.

Oferta spółki zależnej Elektrotimu - Mawilux, warta 7,74 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Portu Lotniczego Gdańsk na wykonanie oświetlenia dróg kołowania i płyt postojowych, podała spółka.

Wratislavia-Bio chce pozyskać ok. 100 mln zł z pierwotnej oferty publicznej na warszawskiej giełdzie w 2016 roku, poinformował prezes Grzegorz Ślak.