Orange Polska: Wyniki za I kw. solidne, całoroczny cel cash flow potwierdzony

ISBNews
27.04.2015 17:39
A A A


Warszawa, 27.04.2015 (ISBnews) ? Orange Polska zanotował solidne wyniki finansowe w I kw. 2015 i potwierdza cel całoroczny w zakresie przepływów pieniężnych, poinformował członek zarządu ds. finansów Maciej Nowohoński.

"W I kw. osiągnęliśmy solidne wyniki finansowe, co zaznaczyło się niższą presją na przychody z usług mobilnych oraz wolniejszym niż w poprzednich kwartałach spadkiem przychodów z usług stacjonarnych. Nasz zysk EBITDA był zadowalający, czemu sprzyjała postępująca optymalizacja kosztów oraz uwzględnienie oszczędności wynikających z ograniczenia niektórych świadczeń dla emerytów w kosztach pracy" ? powiedział Nowohoński, cytowany w raporcie.

Zaznaczył, że zgodnie z przedstawioną w lutym perspektywą biznesową, Grupa przewiduje, że środowisko konkurencyjne pozostanie wymagające, zwłaszcza w segmencie B2B.

"W kolejnych kwartałach będziemy zwiększać wysiłki marketingowe, by poprawić osiągnięcia komercyjne. Będziemy także nadal realizować projekt rozbudowy dostępowej sieci światłowodowej. Jednakże, generowane przez nas przepływy pieniężne pozostają pod ścisłą kontrolą i potwierdzamy nasz cel całoroczny" ? wskazał członek zarządu ds. finansów Orange Polska.

Orange Polska ustawił cel dla organicznych przepływów pieniężnych w 2015 r. na poziomie ok. 900 mln zł.

Skorygowana EBITDA Orange Polska za I kw. 2015 wyniosła 960 mln zł i utrzymała się w ujęciu rocznym na prawie niezmienionym poziomie. Marża EBITDA wyniosła 32,8% i była wyższa o 1,0 pp r/r.

"Przyczyniły się do tego dwa korzystne czynniki: po pierwsze, solidne wyniki programu optymalizacji kosztów, który przyniósł 69 mln zł oszczędności (o 17% więcej niż w 1 kw. 2014), a po drugie, spadek kosztów pracy w wyniku wykazania kwoty 58 mln zł w związku z ograniczeniem niektórych świadczeń dla emerytów Grupy (na podstawie umów ze związkami zawodowymi). Te pozytywne czynniki zostały w większości zrównoważone przez wyższe koszty działalności komercyjnej (związane głównie z rosnącym udziałem transakcji terminalowych w strukturze aktów sprzedażowych), wyższe koszty działalności ICT oraz wyższe koszty międzyoperatorskie" ? czytamy w raporcie.

Zysk netto Orange Polska w I kw. 2015 wyniósł 171 mln zł, wobec 271 mln zł w I kw. 2014 roku.

"Spadek zysku wynikał z tego, że rok wcześniej 191 mln zł zysku ze sprzedaży Wirtualnej Polski znacząco zwiększyło raportowany zysk EBITDA. W tym kwartale, na wysokość zysku korzystnie wpłynął spadek kosztów finansowych netto o 61 mln zł r/r (głównie w wyniku zakończonego w maju 2014 roku procesu refinansowania długu) w połączeniu z niższymi kosztami amortyzacji (o 40 mln zł r/r) wynikającymi z wydłużenia ekonomicznej użyteczności niektórych aktywów" ? czytamy dalej.

Organiczne przepływy pieniężne wyniosły w I kw. 2015 roku 152 mln zł i były porównywalne z I kw. 2014 roku.

"Pomimo niższych przychodów, środki pieniężne z działalności operacyjnej netto (przed zapłaconym podatkiem dochodowym i zmianą kapitału obrotowego) utrzymały się na niezmienionym poziomie, co wynikało głównie z niższych kosztów finansowych. Wypływ środków pieniężnych na nakłady inwestycyjne (z wyłączeniem depozytu wniesionego w aukcji LTE) był nieznacznie niższy, ale ten korzystny efekt został zrównoważony przez wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy o 64 mln zł r/r, ze względu na wyższy stan należności w związku z wprowadzeniem sprzedaży ratalnej" ? podano również.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP), a także świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.

(ISBnews)