Akcjonariusze APS Energia zdecydowali o wypłacie 0,04 zł dywidendy na akcję

ISBNews
28.05.2015 08:38
A A A


Warszawa, 28.05.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze APS Energia zdecydowali o wypłacie 1,04 mln zł dywidendy z zysku za 2014 rok , tj. 0.04 zł dywidendy na akcję, podała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie emitenta w dniu 27 maja 2015 r. podjęło uchwałę Nr 6/2015 w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku za 2014 r. w kwocie 5 198 363,33 zł na:

a) zwiększenie kapitału zapasowego spółki o kwotę 4 153 672,13 zł,

b) wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki w kwocie 1 044 691,20 zł, co stanowi 4 grosze na 1 akcję spółki" - czytamy w uchwałach.

Dzień dywidendy został ustalony na 15 czerwca 2015 r. Wypłata dywidendy nastąpi w terminie 14 dni od dnia dywidendy, podano także.

APS Energia S.A. jest wiodącym producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego na rynku polskim. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w sierpniu 2013 r.

(ISBnews)