Fitch podtrzymał ratingi BB+ oraz BBB+(pol) Zabrza, perspektywa stabilna

ISBNews
01.06.2015 11:15
A A A


Warszawa, 01.06.2015 (ISBnews) ? Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe ratingi długoterminowe Zabrza dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej (IDR) na poziomie BB+ oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie BBB+(pol), podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna.

"Potwierdzenie ratingów odzwierciedla oczekiwanie Fitch, że w latach 2015-2017 Zabrze stopniowo poprawi wyniki operacyjne i że nadwyżka operacyjna w pełni wystarczy do obsługi zadłużenia. Ratingi biorą pod uwagę wzrost zadłużenia ogółem i zobowiązań pośrednich netto (dług i ryzyko pośrednie miasta) w 2015r. oraz wciąż słabą, choć poprawiającą się stopniowo płynność." - czytamy w komunikacie.

Fitch podaje, że w 2014r. miasto osiągnęło nadwyżkę operacyjną w wysokości 7,7% dochodów operacyjnych, znacznie wyższą niż średnia 4,8% osiągana w latach 2010-2013. Przewyższała ona 1,5 razy roczną obsługę zadłużenia wynoszącą 35 mln zł. Decydujący wpływ na wynik operacyjny miały otrzymane wyższe transfery bieżące, jak również ograniczenie tempa wzrostu wydatków bieżących. Dalsze ograniczanie tempa wzrostu wydatków może wpłynąć pozytywnie na ratingi Zabrza. Zgodnie z prognozą Fitch, Zabrze powinno utrzymać marżę operacyjną na poziomie około 8% w latach 2015-2017. Według agencji, władze miasta kontynuują umiarkowaną politykę stopniowego wzrostu podatków lokalnych, jak również ograniczania tempa wzrostu wydatków bieżących.

Oczekiwane przez Fitch ożywienie gospodarki krajowej w latach 2015-2016 ze wzrostem PKB o 3% średnio rocznie powinno dodatkowo pozytywnie wpłynąć na nadwyżkę operacyjną Zabrza. Nadwyżka ta w latach 2015-2017 powinna przewyższać roczną obsługę zadłużenia (raty oraz odsetki) co najmniej 1,2 razy.

Fitch prognozuje, że zadłużenie bezpośrednie miasta wzrośnie do około 375 mln zł na koniec 2015r. w związku z finansowaniem inwestycji, a następnie powinno zacząć spadać. Mimo wzrostu powinno jednak pozostać umiarkowane i nie przekraczać 55% dochodów bieżących w latach 2015-2017.

(ISBnews)