Global City ogłosiło buy-back po 47,7 zł za sztukę, fundusze będą sprzedawać

ISBNews
09.06.2015 10:08
A A A


Warszawa, 09.06.2015 (ISBnews) - Global City Holdings (GCH) ogłosiła ofertę skupu 20 769 368 akcji własnych po 47,7 zł za akcję, podała spółka. Sprzedaż akcji w wezwaniu zadeklarowały fundusze posiadające 26,6% akcji GCH.

Akcje objęte wezwaniem to wszystkie akcje niebędące w posiadaniu większościowego akcjonariusza GCH. Oferowana cena jest o 13,9% wyższa od kursu akcji GCH na zamknięciu notowań 8 czerwca br., wynoszącego 41,89 zł.

Fundusze emerytalne posiadające w sumie 26,6% akcji GCH - Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny (posiadający 2,812,981 akcji), Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień (2,205,695 akcji), Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZWBK (3,894,108 akcji), ING Otwarty Fundusz Emerytalny (4,715,922 akcji), ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny (2,850 akcji) oraz Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny (1,032 akcji) - zadeklarowały na piśmie intencję sprzedaży spółce wszystkich posiadanych akcji GCH niezwłocznie po ogłoszeniu wezwania. Deklarację poprzedziła dyskusja przeprowadzona między porozumieniem funduszy a spółką.

"Jestem zadowolony, że po sprawnym zakończeniu procesu wymagającego licznych kontaktów i negocjacji z akcjonariuszem większościowym oraz porozumieniem funduszy emerytalnych, reprezentującym większość akcji spółki niebędących w posiadaniu akcjonariusza większościowego, jesteśmy obecnie gotowi by przeprowadzić wezwanie po cenie zaakceptowanej przez akcjonariusza większościowego oraz porozumienie funduszy emerytalnych" - powiedział przewodniczący rady dyrektorów GCH Mark B. Segall, cytowany w komunikacie.

Zapisy w wezwaniu zostaną przeprowadzone od 29 czerwca do 22 lipca 2015 r. Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest Ipopema Securities.

Wezwanie dojdzie do skutku, o ile zostaną złożone zapisy na co najmniej 13 632 588 akcji, stanowiących 26,6% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Niezwłocznie po zakończeniu oferty skupu akcji własnych, GCH zamierza doprowadzić do wykluczenia swoich akcji z obrotu na GPW. Spółka złożyła już wniosek o wykluczenie akcji z obrotu.

Rada dyrektorów GCH zwołała także na 21 lipca 2015 r. walne zgromadzenie spółki, które ma zdecydować o wykluczeniu jej akcji z obrotu na GPW.

Pod koniec maja GPW zdecydowała o warunkowym wykluczeniu akcji GCH z obrotu giełdowego, uzależniając to od ogłoszenia przez akcjonariusza/akcjonariuszy większościowych wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji tej spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy oraz podjęcia przez organ stanowiący spółki, większością 4/5 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego, uchwały o wyrażeniu zgody na wycofanie akcji tej spółki z obrotu giełdowego. Spółka ma sześć miesięcy na spełnienie tych warunków.

Global City Holdings (dawniej Cinema City International) jest największym akcjonariuszem Cineworld, drugiej pod względem wielkości sieci kinowej w Europie, zajmującej pierwsze lub drugie miejsce na poszczególnych rynkach działalności, włącznie z Wielką Brytanią, gdzie spółka jest liderem przy udziale rynkowym 27,7%. Sieć posiada 201 kin i 1 852 ekrany - wszystkie cyfrowe. Grupa dysponuje również szerokim portfelem nieruchomości w regionie środkowej Europy i Izraela.

(ISBnews)