WDM Inwestycje kupił 9,83 mln akcji Grupy Emmerson

ISBNews
22.06.2015 08:44
A A A


Warszawa, 22.06.2015 (ISBnews) - WDM Inwestycje - spółka zależna Domu Maklerskiego WDM - zawarł z Astoria Capital umowę nabycia 9,83 mln akcji Grupy Emmerson za 9,33 mln zł, podał DM WDM.

"Źródłem finansowania nabycia akcji spółki Grupa Emmerson S.A. przez WDM Inwestycje Sp. z o.o. będą środki własne tej spółki" - czytamy w komunikacie.

Po sfinalizowaniu transakcji, DM WDM będzie posiadał poprzez
- spółkę zależną WDM Inwestycje Sp. z o.o. 35 835 721 akcji zwykłych na okaziciela Grupy Emmerson uprawniających do oddania 35 835 721 głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowiły ok. 35,84% udziału w kapitale zakładowym oraz ok. 35% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu,
- spółkę zależną WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o. 1 300 000 akcji zwykłych na okaziciela spółki uprawniających do oddania 1 300 000 głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowiły ok. 1,30% udziału w kapitale zakładowym oraz ok. 1,26% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu,
- spółkę zależną Astoria Capital S.A. 8 956 769 akcji zwykłych na okaziciela spółki uprawniających do oddania 8.956.769 głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowiły ok. 8,96% udziału w kapitale zakładowym oraz ok. 8,74% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu.

Jednocześnie DM WDM zawarł z WDM Capital USA, LLC umowy, na podstawie których sprzedał posiadane akcje Astoria Capital za łącznie 6,96 mln zł, podano także. PO sfinalizowaniu tej umowy DM WDM nie będzie posiadał akcji Astoria Capital.

Grupa Emmerson S.A. to jedna z największych polskich firm w branży nieruchomości, oferująca kompleksowe usługi na tym rynku.

Dom Maklerski WDM S.A. jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej, która na dzień 31 grudnia 2014 r. składała się z następujących podmiotów: WDM Autoryzowany Doradca, WDM Inwestycje, WDM Capital (obecnie Everest Investments), WDM Capital USA, Astoria Capital, Arkadia (obecnie Everest Investments Holding), Perma-Fix Technologies Europe, Verisante Technology Europe, Cardiogenics Poland, HydroPhi Technologies Europe S.A. oraz HydroPhi Technologies Europe Sp. z o.o.

(ISBnews)