NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1648 mln euro nadwyżki w I kw.

ISBNews
30.06.2015 14:07
A A A


Warszawa, 30.06.2015 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w I kw. 2015 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 1 648 mln euro wobec 1 647 mln euro deficytu kwartał wcześniej i w porównaniu do 1 222 mln euro deficytu w I kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

NBP poinformował kilka dni temu, że począwszy od danych za I kwartał 2015 r. w opracowaniach "Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej" oraz w komunikatach dla prasy dane bilansu płatniczego będą prezentowane w walucie krajowej. Dotychczas były one podawane w euro.

"Praktyka ta jest spójna z zasadami przyjętymi przez kraje spoza strefy euro, które w swoich materiałach analitycznych prezentują dane w walutach narodowych. Nowe rozwiązanie umożliwi także łatwiejsze porównywanie danych bilansu płatniczego z innymi danymi makroekonomicznymi publikowanymi w kraju" - czytamy w komunikacie.

Do komunikatów prasowych za okresy kwartalne będą dołączane także zestawienia tabelaryczne bilansu płatniczego w euro.

"Saldo rachunku bieżącego, w I kwartale 2015 r., było dodatnie i wyniosło 6,9 mld zł i poprawiło się o 12,0 mld zł w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. O jego poziomie zadecydowały: dodatnie salda obrotów towarowych (9,2 mld zł) i usług (10,0 mld zł), a także ujemne salda dochodów pierwotnych (8,3 mld zł) oraz dochodów wtórnych (4,0 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB wyniosła 1,7%" - czytamy w komentarzu do danych.

 

"Odnotowana nadwyżka na rachunku bieżącym wynikała przede wszystkim z poprawy salda obrotów towarowych o 10,8 mld zł oraz dochodów pierwotnych o 1,7 mld zł. W omawianym kwartale poprawiło się również dodatnie saldo usług o 0,2 mld zł, natomiast ujemne saldo dochodów wtórnych pogłębiło się o 0,8 mld zł" - czytamy dalej. 

Dodatnie saldo rachunku kapitałowego ukształtowało się na poziomie 15,2 mld zł. 

(ISBnews)