Lotos Asfalt ma umowę kredytową o wartości 1,93 mld zł na projekt EFRA

ISBNews
30.06.2015 16:40
A A A


Warszawa, 30.06.2015 (ISBnews) - Lotos Asfalt - spółka zależna Grupy Lotos - podpisała umowę kredytową o wartości ok. 1 926 mln zł z konsorcjum instytucji finansowych. Celem umowy jest  pozyskanie uzupełniającej części środków niezbędnych do sfinansowania realizacji projektu EFRA - Efektywna Rafinacja, podała Grupa Lotos.

W skład konsorcjum wchodzą Bank Gospodarstwa Krajowego (finansowanie w ramach programu "Inwestycje Polskie"), Bank Millennium, Bank Pekao (bank koordynujący transakcję finansowania projektu EFRA), Bank Zachodni WBK, PKO Bank Polski, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie oraz Société Générale.

W ramach umowy zostaną udzielone dwa kredyty: inwestycyjny o wartości do 432 mln USD (1 626 mln zł) oraz obrotowy w wysokości do 300 mln zł.

Celem kredytu inwestycyjnego jest zapewnienie środków niezbędnych do zrealizowania projektu EFRA. Ostateczny termin spłaty przypada na 21 grudnia 2024 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę referencyjną LIBOR.

Celem kredytu obrotowego jest finansowanie działalności operacyjnej, płatności podatku VAT oraz refinansowanie istniejącego zadłużenia obrotowego Lotos Asfalt. Kredyt obrotowy składa się z dwóch transz w wysokości do 200 mln zł i do 100 mln zł, dla których terminy spłaty przypadają odpowiednio na 21 grudnia 2024 r. oraz 30 czerwca 2020 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR.

Zabezpieczenie kredytu stanowią m.in. hipoteka kaucyjna i zastawy rejestrowe. Lotos Asfalt zawarł także z Grupą Lotos umowę pożyczki warunkowej w kwocie do 53 mln USD (ok. 200 mln zł), której głównym celem jest pokrycie potencjalnego przekroczenia budżetu projektu.

Uruchomienie środków z nastąpi po spełnieniu warunków zawieszających przewidzianych w umowie kredytowej. Wszelkie zgody korporacyjne niezbędne do podpisania powyższej umowy zostały już pozyskane, podano także.

Projekt EFRA zakłada budowę instalacji opóźnionego koksowania wraz z instalacjami towarzyszącymi w Gdańsku. Jest on finansowany częściowo ze środków pozyskanych w drodze emisji akcji w ub.r.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 28,5 mld zł w 2014 r.

(ISBnews)