GE Capital Swiss Funding udzielił Bankowi BPH 80 mln CHF pożyczki

ISBNews
01.07.2015 15:36
A A A


Warszawa, 01.07.2015 (ISBnews) - GE Capital Swiss Funding AG (GECSF) podpisał z Bankiem BPH umowę, na mocy której GECSF udzielił bankowi pożyczki o wartości 80 mln CHF (tj. równowartość 323,3 mln zł wg kursu średniego NBP z 30 czerwca 2015 r.), podał bank. Oba podmioty należą do grupy General Electric Company.

"Pożyczka została zawarta na okres do 15 października 2018 roku, a jej oprocentowanie jest sumą stopy CHF LIBOR i marży. Pożyczka zostanie przeznaczona na częściowe odnowienie pożyczki nominowanej we frankach szwajcarskich, którą bank zaciągnął 13 października 2010 roku od GECSF (poprzednio działającego pod marką GE Money Bank AG)" - czytamy w komunikacie.

Bank BPH podpisał także aneks do umowy pożyczki o wartości 800 mln CHF zawartej z GECSF w dniu 20 stycznia 2014 r., przedłużający okres obowiązywania umowy o 3 lata (tj. z 20 lutego 2017 roku do 20 lutego 2020 roku), podano także.

Ponadto, w okresie ostatnich 12 miesięcy Bank BPH zawarł umowę z GECSF o wartości 2,35 mld CHF, o czym poinformował we wrześniu 2014 roku. Łącznie zaangażowanie Banku BPH wobec grupy GE wynosi 3,38 mld CHF oraz 675 mln zł.

Bank BPH jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat. Jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Siedzibą prawną Banku BPH jest Gdańsk, biuro centrali znajduje się w Warszawie, a główne centra operacyjne w Krakowie i Gdańsku. Bank BPH wchodzi w skład grupy kapitałowej GE, jednej z największych korporacji na świecie.

(ISBnews)