Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
03.07.2015 17:59
A A A


Globe Trade Centre (GTC) zawarło z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umowę restrukturyzacji kredytu udzielonego przez bank bułgarskiej spółce zależnej GTC, Galleria Stara Zagora AD, podała firma.

Akcjonariusze LC Corp zdecydują o upoważnieniu zarządu do skupu akcji za maksymalnie 268,54 mln zł, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 31 lipca br.

Esotiq & Henderson, z uwzględnieniem rekomendacji Vestor DM, ustalił cenę emisyjną akcji w ofercie publicznej na 38,5 zł, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Rafako, przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji serii J oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii J oraz praw do akcji serii J, poinformowała Komisja.

Victoria Dom zdecydowała o przedterminowej spłacie obligacji o wartości 10 mln zł, w związku z szybszym rozliczeniem projektów deweloperskich, podała spółka. W ramach nowej emisji obligacji spółka pozyskała 15 mln zł, które posłużą finansowaniu nowych inwestycji.

Akcjonariusze Gorenje zdecydowali o przeznaczeniu 1,46 mln euro z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,06 euro na akcję, wynika z uchwał podjętych na zwyczajnym walnym zgromadzeniu.

Vivid Games pozyskał 10 mln zł w ofercie akcji serii D. Redukcja w w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 59,1%, podała spółka. Spółka uplasowała wszystkie 2 mln papierów w maksymalnej cenie 5 zł za akcję.

Przychody ze sprzedaży grupy Gino Rossi wyniosły 22,1 mln zł w czerwcu br. i były wyższe o 6% niż rok wcześniej, poinformowała spółka. Po sześciu miesiącach tego roku sprzedaż grupy wzrosła o 11% r/r do 128,2 mln zł.

Miraculum przydzieliło 3 tys. obligacji serii AD2 o łącznej wartości nominalnej 3 mln zł, podała spółka.

Robyg wprowadził do sprzedaży 287 mieszkań w siódmym i dziewiątym etapie inwestycji Young City w warszawskiej dzielnicy Bemowo, podała spółka. Zakończenie budowy tych etapów przewidziane jest na październik 2016 r.

Prairie Mining Limited (PML) planuje ubiegać się o dopuszczenie swoich akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) i London Stock Exchange (LSE) od III kwartału br., przy jednoczesnym utrzymaniu notowań na Australian Securities Exchange (ASX), podała spółka.

JHM Development sprzedało aktami notarialnymi 20 mieszkań i 7 garaży w czerwcu, podała spółka.

Wikana sprzedała 67 lokali w II kw. 2015 r., co oznaczało wzrost o 36,7% r/r. W całym I półroczu deweloper sprzedał 99 lokali wobec 84 rok wcześniej, podała spółka.

Oferta ZUE, warta 52 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na utrzymanie, konserwację i naprawę infrastruktury tramwajowej w Krakowie w latach 2015-2018, podała spółka.

LiveChat Software miał 11 213 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat, tj. o 318 netto więcej niż miesiąc wcześniej, na dzień 1 lipca 2015 r., podała spółka.

Tauron Polska Energia i Enea podpisały list intencyjny, dotyczący wspólnej realizacji strategii zapewniającej optymalny sposób zwiększania mocy odnawialnych i finansowania transakcji nabycia aktywów wiatrowych, podał Tauron.

Grupa Marvipol zawarła 39 umów sprzedaży mieszkań i lokali usługowych, po uwzględnieniu rezygnacji, w czerwcu 2015 r. Z kolei JLR Polska sprzedała do sieci dilerskiej 124 samochody Jaguar Land Rover, podała spółka.

Obligacje na okaziciela serii A spółki GTB Metropolis Nieruchomości o łącznej wartości nominalnej 8,075 mln zł zadebiutują na Catalyst w piątek, 3 lipca, podała spółka.

Ronson Development sprzedał rekordową liczbę 224 lokali netto (z uwzględnieniem rezygnacji) w II kwartale 2015 r. wobec 210 lokali sprzedanych w analogicznym okresie roku ubiegłego, który do tej pory był najlepszym w historii kwartałem dla dewelopera, podała spółka.

Zarząd GPW w Warszawie określił poniedziałek, 6 lipca, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania o łącznej wartości nominalnej 70 mln zł, podała Giełda.

Spółka zależna Murapolu zakupiła nieruchomości o łącznym obszarze 1,29 ha położone we Wrocławiu, w dzielnicy Jagodno, przy ul. Buforowej za cenę 9,9 mln zł netto, podał Murapol.

Sprzedaż detaliczna Próchnika w sklepach stacjonarnych wyniosła 4,08 mln zł w czerwcu, co oznacza wzrost o 1% w skali roku, podała spółka.

Sygnity zawarło z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) umowę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do systemu SODiR, której wartość nie przekroczy maksymalnej kwoty 52,89 mln zł. Umowa obowiązuje do 20 grudnia 2018 roku, podała spółka.

Lubelski Węgiel Bogdanka przewiduje spadek zatrudnienia w spółce w tym roku o ponad 400 osób (wobec wcześniej zapowiadanych ponad 350 osób), podał producent węgla. Spółka zapowiada też możliwość dalszego cięcia wydatków inwestycyjnych - do ok. 340 mln zł rocznie w latach 2016-2020.