ZUE ma najkorzystniejszą ofertę na prace na linii kolejowej nr 131

ISBNews
07.07.2015 08:07
A A A


Warszawa, 07.07.2015 (ISBnews) - Oferta konsorcjum ZUE i Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie (PNiUIK), warta 56,5 mln zł brutto (45,9 mln zł netto), została wybrana jako najkorzystniejsza do prac na linii kolejowej nr 131 (Chorzów Batory - Tczew), odcinku Tarnowskie Góry - Kalety, podała spółka.

Konsorcjum ma najkorzystniejszą ofertę w przetargu na realizację projektu "Rewitalizacja toru nr 2 linii kolejowej nr 131 na odcinku Tarnowskie Góry ? Kalety, przebudowa Stacji Boronów oraz przebudowa 18 rozjazdów w stacji Tarnowskie Góry", w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew, odcinek Bydgoszcz Główna - Zduńska Wola - Chorzów Batory", podano w komunikacie.

Spółka informowała o złożeniu oferty z najniższą ceną w tym postępowaniu przetargowym 20 maja 2015 roku.

"Wartość netto oferty złożonej przez konsorcjum: 45,9 mln zł. Wartość brutto oferty złożonej przez Konsorcjum: 56,5 mln zł. Termin realizacji zadania: 31 grudnia 2015 rok. Kryteria oceny ofert stanowią:

1) całkowita cena brutto ? waga: 70%,
2) skrócenie terminu realizacji ? waga: 25%,
3) okres udzielonej gwarancji / rękojmi za wady ? waga: 5%.

W odniesieniu do wszystkich powyższych kryteriów konsorcjum uzyskało najwyższą punktację" - czytamy dalej w materiale.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą m.in. roboty ziemne i budowę podtorza, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe, w tym stacje. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 644 mln zł w 2014 r.

(ISBnews)