KNF pozytywnie o projekcie ustawy PO dot. kredytów hipotecznych w walutach

ISBNews
08.07.2015 14:09
A A A


Warszawa, 08.07.2015 (ISBnews) - Koszty ryzyka kursowego w połowie poniosłyby banki, ale byłyby rozłożone na lata, więc nie zagrażałoby to stabilności systemu finansowego. Kredytobiorcy zostaliby na przyszłość trwale uwolnieni od ryzyka kursowego, ocenia Komisja Nadzoru Finansowego propozycję Platformy Obywatelskiej dotyczącą projektu ustawy rozwiązującej problem kredytów mieszkaniowych w walutach obcych. PO szacuje koszt tej ustawy dla banków na 9-9,5 mld zł.

"Projekt jest rozwiązaniem systemowym i dobrowolnym dla kredytobiorców walutowych oraz uczciwym wobec kredytobiorców złotowych i podatników. Dotyczy zasadniczego problemu, czyli narosłego zadłużenia, często przekraczającego wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu pomimo niezakłóconej jego obsługi oraz osób zamieszkujących kredytowaną nieruchomość" - poinformował rzecznik KNF Łukasz Dajnowicz.

Komisja ocenia, że projekt PO jest bliski założeniom przedstawionym przez przewodniczącego KNF Andrzeja Jakubiaka odnośnie restrukturyzacji kredytów frankowych na posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych 3 lutego br.

"Koszty ryzyka kursowego w połowie poniosłyby banki, ale byłoby to rozłożone na lata, więc nie zagrażałoby stabilności systemu finansowego. Kredytobiorcy zostaliby na przyszłość trwale uwolnieni od ryzyka kursowego" - czytamy także.

Dziś Klub Platformy Obywatelskiej złożył projekt ustawy dot. udzielania pomocy i restrukturyzacji kredytów zaciągniętych w walutach obcych - zarówno w CHF, jak i innych.

"Kierujemy ten projekt do osób, które posiadają jedyne mieszkanie i wykorzystują je na własne potrzeby, o powierzchni do 75 m2 lub dom o powierzchni 100 m2. Kwestia metrażu nie będzie dotyczyła rodzin z trójką bądź więcej dzieci. Chcemy adresować pomoc do najbardziej potrzebujących" - powiedziała posłanka PO Krystyna Skowrońska podczas konferencji prasowej.

Osoby, które zaciągnęły kredyty walutowe, będą mogły skorzystać z rozwiązania restrukturyzacyjnego do 2020 roku.

Od dnia wprowadzenia tego rozwiązania będą z niego mogły skorzystać osoby, których wartość kredytu w stosunku do wartości zabezpieczenia przekracza 120%. Są to więc najbardziej narażone osoby na ryzyko ze względu na ryzyko wpadnięcia w pętlę kredytową. W kolejnym roku z rozwiązania będą mogły skorzystać osoby, których wartość kredytu jest w przedziale 100-120% wartości zabezpieczenia. W ostatnich dwóch latach obowiązywania tego rozwiązania będą mogły w nie wchodzić osoby, u których kwota kredytu w porównaniu z wartością zabezpieczenia wynosi powyżej 80%.

"Proponujemy, aby policzyć dzisiejszą wartość kredytu do spłaty w walucie i przeliczyć ją po kursie z dnia z daty sporządzenia umowy restrukturyzacyjnej. Wyliczyć różnicę, gdyby taki kredyt został zaciągnięty w dacie i po kursie jako kredyt w złotych" - powiedziała Skowrońska.

"To będzie kurs na dzień poprzedzający złożenie wniosku. A do wyliczenia na starcie dzień zaciągnięcia kredytu. To są dwie brzegowe informacje dotyczące wysokości kursu przy przewalutowaniu" - dodała.

Według tego projektu, różnica pomiędzy kredytem - gdyby był zaciągniętych w złotych, a nie w walucie - będzie w połowie umorzona klientowi i zrobi to bank na swój koszt. Na drugą połowę tej różnicy bank udziela mu kredytu po cenie kredytu stopy referencyjnej - według dzisiejszej stawki jest to 1,5%.

"Wyliczyliśmy, że ten skutek dla banków będzie wynosił 9-9,5 mld zł. To dziś szacowana kwota, aby umożliwić zdjęcie z sektora ryzyka walutowego" - podkreśliła Skowrońska.

PO szacuje, że z tytułu umorzenia kredytów banki od tej kwoty nie będą płaciły podatku dochodowego. Budżet dając taką możliwość podatkową, pokazuje dobrą intencję, podkreśliła.

Pod działanie ustawy kwalifikuje się 20% kredytów.

"Szacujemy, że z tego rozwiązania będzie mogło skorzystać blisko 60 tys osób. To te osoby, które poprzez zaciągnięcie kredytu w walucie starali się zabezpieczyć podstawowe potrzeby bytowe" - powiedział poseł PO Jacek Brzezinka.

PO chcemy zakończyć pracę nad tym projektem jeszcze w obecnej kadencji.

(ISBnews)