Budimex z najtańszymi ofertami na odcinki S17 za łącznie 602 mln zł brutto

ISBNews
09.07.2015 16:00
A A A


Warszawa, 09.07.2015 (ISBnews) - Budimex złożył najtańsze oferty, warte 288,58 mln zł brutto i 313,63 mln zł brutto, w obu częściach przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) ? granica woj. mazowieckiego i lubelskiego, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Część nr 1 to budowa na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) ? Gończyce (koniec obwodnicy) długości ok. 12,227 km, a część nr 2 na odcinku Gończyce (koniec obwodnicy) ? granica woj. mazowieckiego i lubelskiego długości ok. 13,012 km.

W części 1 wpłynęło 9 ofert. Druga najtańsza należała do konsorcjum Mota-Engil i Warbud (307,12 mln zł), a trzecia do Bilfinger Infrastructure (308,48 mln zł).

W części 2 wpłynęło 8 ofert. Druga najtańsza należała do Bilfinger Infrastructure (328,77 mln zł), a trzecia do konsorcjum Mota-Engil i Warbud (342,1 mln zł).

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części 1 zamówienia 367,04 mln zł, a na sfinansowanie części 2  - 409,14 mln zł.

Kryteria oceny ofert to cena ? 90%, okres gwarancji jakości ? 5% i termin realizacji ? 5%. Wszyscy wymienieni oferenci zadeklarowali 10 lat gwarancji i 34-miesięczny termin wykonania prac.

"Po weryfikacji złożonych ofert ogłosimy wybór najkorzystniejszej, a dokumentacja przetargowa zostanie sprawdzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Brak odwołań i pozytywny wynik kontroli umożliwią szybkie podpisanie umowy z wykonawcą. Realizacja drogi ekspresowej S17 będzie prowadzona w trybie projektuj i buduj co oznacza iż przyszły wykonawca opracuje dokumentację projektową, uzyska decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej, a następnie wybuduje trasę. Przed oddaniem do ruchu opracuje dokumentację  powykonawczą oraz uzyska decyzję dopuszczenia do użytkowania drogi. Nawierzchnia drogi ekspresowej wykonana będzie w technologii betonu cementowego" - czytamy w komunikacie.

14 lipca zostaną otwarte oferty na kolejny odcinek S17, od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do węzła Kurów Zachód, podano również.

(ISBnews)