Tauron ma umowę z PIR zapewniającą do 750 mln zł finansowania bloku w Łagiszy

ISBNews
13.07.2015 13:06
A A A


Warszawa, 13.07.2015 (ISBnews) - Tauron Wytwarzanie - spółka zależna Tauron Polska Energia - zawarł umowę z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi (PIR) o wspólnej realizacji i finansowaniu projektu budowy bloku gazowo-parowego klasy 413 MWe w Elektrowni Łagisza, podał Tauron. PIR zainwestuje w projekt do 750 mln zł.

Zgodnie z umową, Tauron i PIR zawiążą spółkę celową Łagisza Grupa Tauron, której zadaniem będzie finansowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz w dalszej kolejności eksploatacja bloku energetycznego. Finansowanie zostanie zapewnione przez grupę Tauron i Fundusze Inwestycji Infrastrukturalnych, zarządzane przez PIR, w formie długoterminowego instrumentu kapitałowego.

PIR zamierza zainwestować w projekt kwotę nie większą niż 750 mln zł, obejmując w spółce celowej udziały w wysokości 50% bez jednego udziału. Całkowita wartość projektu szacowana jest na ok. 1,5 mld zł.

"Modernizacja infrastruktury energetycznej oraz finansowanie rozwoju polskich przedsiębiorstw to strategiczne obszary działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych. Poprzez finansowanie inwestycji grupy Tauron kapitałem z zarządzanego przez PIR funduszu zrealizujemy dwa ważne cele. Z jednej strony inwestycja zagwarantuje ciągłość dostaw energii elektrycznej i ciepła wytwarzanego w bardziej efektywnym procesie technologicznym. Z drugiej, zastosowanie najnowocześniejszych, wysokosprawnych rozwiązań w sposób istotny wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców aglomeracji śląskiej poprzez większą dbałość o ochronę środowiska naturalnego" - powiedział prezes PIR Jerzy Góra, cytowany w komunikacie.

"To nasza kolejna - obok m.in. bloku węglowego o mocy 910 MW w Jaworznie - duża inwestycja w odtworzenie mocy wytwórczych. Celem projektu jest budowa i eksploatacja nowoczesnego, wysokosprawnego bloku energetycznego, który będzie jednostką systemową produkującą energię elektryczną i ciepło w wysokosprawnej kogeneracji" - powiedział prezes Taurona Dariusz Lubera.

Tauron planuje w Elektrowni Łagisza budowę bloku gazowo-parowego klasy 413 MWe Zgodnie z harmonogramem inwestycji, jednostka ma rozpocząć pracę w połowie 2019 r.

20 listopada 2014 r. Tauron Wytwarzanie ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy bloku. 21 maja br. spółka dokonała prekwalifikacji pięciu podmiotów, które zostaną dopuszczone do przetargu na budowę bloku.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

Spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) powstała w ramach Programu Inwestycje Polskie. Celem Programu Inwestycje Polskie jest zapewnienie finansowania długoterminowych i rentownych projektów infrastrukturalnych na terytorium Polski.

(ISBnews)