IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło minus 493,8 mln zł w czerwcu

ISBNews
13.07.2015 16:08
A A A


Warszawa, 13.07. 2015 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych było ujemne w czerwcu i wyniosło minus 493,8 mln zł. Klienci TFI pierwszy raz od 32 miesięcy więcej wypłacili niż wpłacili w ubiegłym miesiącu, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).

Sama sprzedaż brutto funduszy była niższa niż w maju (+9 mld zł vs +9,7 mld zł), jednak zwiększyła się wartość odkupień. Doprowadziło to do przerwania prawie 3-letniej hossy na rynku, czyli ciągłego napływu nowych środków do TFI.

"Mimo że czerwcowe ujemne saldo wpłat i umorzeń przerwało nieustający strumień wpłat do funduszy, nie oznacza to, że hossa na rynku funduszy inwestycyjnych zakończyła się. Warunki do inwestycji w fundusze wciąż są sprzyjające: niskie stopy procentowe, rosnąca paleta produktów, dobre wyniki zagranicznych giełd, a przede wszystkim odpowiedzialne, uwzględniające różne klasy aktywów, podejście do inwestycji przez klientów TFI" - powiedział prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami Marcin Dyl, cytowany w komunikacie.

O czerwcowym ujemnym saldzie przesądziły fundusze dłużne, które już od kilku miesięcy cieszyły się mniejszą popularnością ze strony inwestorów. W ub. miesiącu saldo wpłat i umorzeń funduszy w tej grupie wyniosło -0,92 mld zł i było prawie 3-krotnie wyższe niż w maju.

"Co ciekawe po raz pierwszy od kiedy Izba wprowadziła klasyfikację funduszy dłużnych, wszystkie trzy kategorie jednocześnie: fundusze dłużne uniwersalne, obligacji skarbowych i obligacji korporacyjnych zanotowały odpływ gotówki. To świetnie pokazuje, jak zmieniło się podejście do tego rynku przez inwestorów, którzy zysków upatrują dziś w innych kategoriach inwestycji, w tym przede wszystkich na rynkach akcji" - czytamy w raporcie.

Fundusze akcyjne były jedną z nielicznych grup, które pozyskały gotówkę w czerwcu (+0,1 mld zł). Największą składową tego miesięcznego sukcesu były fundusze uniwersalne i indeksowe, najmniej agresywne w kategorii akcji (+0,15 mld zł). Z kolei fundusze o potencjalnie wysokim ryzyku ( a także i zyskach) ? małych i średnich spółek ? zanotowały odpływ środków (-0,1 mld zł).

"Widać więc, że inwestorzy szukają ponadprzeciętnych stóp zwrotu, ale nie kosztem nadmiernego ryzyka. Równocześnie analiza kilku ostatnich miesięcy pod kątem funduszy akcji sugeruje, że odbudowane niedawno zaufanie do funduszy akcji ma bardziej trwały potencjał. Na półmetku 2015 r. fundusze akcji zyskały najwięcej zaufania klientów, a co za tym idzie napłynęło do nich najwięcej nowych środków: +4,4 mld zł" - czytamy także.
W czerwcu do funduszy rynku pieniężnego wpłynęło symboliczne +0,7 mln zł, jednak przez ostatnie pół roku była to druga najpopularniejsza kategoria inwestycji z +3,1 mld zł nowych środków.

Do  funduszy  surowcowych  w ubiegłym miesiącu napłynęło 24 mln zł. Był to 9 miesiąc sukcesywnego napływu kapitału do tej kategorii i wiary inwestorów w trwalsze odbicie na światowych rynkach surowcowych. 

Z kolei do funduszy rynku niepublicznego wpłacono prawie 0,3 mld zł  - to najwyższa wartość od stycznia 2014 r.). To oznacza, że gdyby wyłączyć ten czynnik, wszystkie pozostałe kategorie funduszy na rynku zanotowały by już bardziej wyraźny odpływ kapitału (-0,78 mld zł).

(ISBnews)