Pegas Nonwovens wyemitował obligacje o łącznej wartości ok. 100 mln euro

ISBNews
15.07.2015 08:42
A A A


Warszawa, 15.07.2015 (ISBnews) ? Pegas Nonwovens zakończył proces refinansowania poprzez niepubliczną emisję trzech serii obligacji długoterminowych o łącznej wartości ok. 100 mln euro, podała spółka.

"Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na spłatę kredytów bankowych, częściowy wykup obligacji, których termin wykupu przypada w listopadzie 2018 r., oraz na dalsze inwestycje, w tym skup akcji własnych, który spółka obecnie rozważa" - czytamy w komunikacie.

Spółka wyemitowała:
- obligacje serii CZ0003512808 o łącznej wartości nominalnej 678 mln CZK, z terminem wykupu 14 lipca 2025 r., oprocentowane według stawki 6M PRIBOR + 2,00% rocznie,
- obligacje serii CZ0003512816 o łącznej wartości nominalnej 35 mln euro, z terminem wykupu 14 lipca 2025 r., o oprocentowaniu 3,39% rocznie,
- obligacje serii CZ0000000658 o łącznej wartości nominalnej 1,08 mld CZK, z terminem wykupu 14 lipca 2022 r., o oprocentowaniu 2,646% rocznie.

Menedżerem ofert w przypadku obligacji dziesięcioletnich jest Československá obchodní banka, a obligacji siedmioletnich - Česká spořitelna.

Emisje obligacji denominowanych w koronach czeskich zabezpieczono przed ryzykiem kursowym za pomocą swapu walutowego EUR/CZK, podano także.

"Emisja obligacji pozwoliła spółce w dużym stopniu zabezpieczyć finansowanie długoterminowych planów rozwoju, a także skupić się na realizacji celów strategicznych. Ponadto, zważywszy na korzystne warunki, jakie udało się nam się uzyskać, obniżone zostaną koszty odsetek, a spółka będzie zabezpieczona przed ewentualnymi przyszłymi podwyżkami stóp procentowych" - powiedział dyrektor generalny František Řezáč, cytowany w komunikacie. 

Pegas Nonwovens to spółka holdingowa będąca producentem włóknin polipropylenowych i polietylenowych dla sektora artykułów higienicznych, a także dla sektorów przemysłowego, budowlanego, rolniczego i medycznego, oraz innych specjalistycznych gałęzi przemysłu.

(ISBnews)