Fitch: Polskie banki pod rosnącą presją w zw. z kredytami w CHF i podatkiem

ISBNews
15.07.2015 11:23
A A A


Warszawa, 15.07.2015 (ISBnews) - Propozycja partii rządzącej przewalutowania kredytów hipotecznych w walutach obcych oraz podatek od aktywów bankowych zapowiadany przez partię opozycyjną pokazują, że niezależnie od wyników jesiennych wyborów wzrosną wyzwania dla polskiego sektora bankowego, ocenia Fitch Ratings.

Propozycja PO dotycząca przewalutowania kredytów hipotecznych w CHF, w ocenie Fitch przyniosłaby straty dla sektora na poziomie 9 mld zł (ok. 7,3 -7,7 mld zł z uwzględnieniem tarczy podatkowej), ale powinna być ona do udźwignięcia przez banki - zwłaszcza, że prawdopodobnie będzie rozłożona na kilka lat. W pierwszych 5 miesiącach br. zysk brutto sektora wyniósł 7,9 mld zł. To rozwiązanie będzie prawdopodobnie - w ocenie Fitch - najbardziej atrakcyjne dla klientów, którzy zostali schwytani w pułapkę kredytu, którego wysokość przewyższa wartość nieruchomości, co skutecznie uniemożliwia sprzedaż nieruchomości.

"Jednak istnieje także ryzyko wzrostu tych kosztów ze względu na fakt, że propozycja PO obejmuje ograniczoną część klientów, którzy zaciągnęli kredyt w walucie obcej. Ponadto można oczekiwać, że PiS przedstawi swoją propozycję dotyczącą przewalutowania kredytów hipotecznych, która będzie bardziej przyjazna dla kredytobiorców" - ocenia Fitch.

W wariancie podstawowym agencja zakłada jednak, że nie zostaną podjęte działania, które przyniosłyby znaczące jednorazowe straty dla sektora bankowego, związane z tą konwersją.

Według obliczeń PiS, wprowadzenie podatku bankowego wysokości 0,39% aktywów spowodowałoby wzrost kosztów sektora łącznie o 5 mld zł rocznie. Fitch, bazując na danych z końca maja ocenia, że koszt ten sięgnie 6,1 mld zł rocznie, co stanowi 1/3 zysku brutto sektora osiągniętego w pierwszych 5 miesiącach tego roku. Wpływy z podatku finansowałyby wydatki budżetu (jak węgierski podatek bankowy), a opłata ta prawdopodobnie byłaby utrzymana przynajmniej w perspektywie średnioterminowej.

Fitch ocenia, że z problemem dodatkowego podatku od aktywów najciężej będzie zmierzyć się średnim i mniej dochodowym bankom. Największy negatywny wpływ opłata miałaby na Bank Ochrony Środowiska oraz Getin Noble Bank. Dla BOŚ działalność stałaby się kompletnie nieopłacalna, jeśli bank nie przełożyłby choć części tego podatku na klientów.

Z kolei Getin Noble Bank, ze względu na wysoką ekspozycję na kredyty hipoteczne w walutach obcych (większość kredytów ma LtV powyżej 80%) byłby najbardziej narażony na ryzyko przewalutowania. W obu przypadkach wprowadzenie nowych rozwiązań może wywierać presję na ratingi.

Według agencji, podobnego podatku od aktywów z pewnością nie wprowadzi PO.

Fitch ocenia, że polskie banki w 2015 roku są w trudnej sytuacji z powodu niskich stóp procentowych, zmniejszenie opłat interchange i zwiększonych składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ponadto znaczna presja na zyskowność może wymusić zmiany modelu biznesowego wśród mniejszych banków i może przyspieszyć konsolidację w sektorze.

(ISBnews)