Wartość portfeli funduszu Pragma Inkaso wyniosła 519,4 mln zł w II kw.

ISBNews
15.07.2015 12:23
A A A


Warszawa, 15.07.2015 (ISBnews) - Wartość nominalna portfeli wierzytelności nabytych przez fundusz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny (Pragma 1 FIZ NFS)  należący do Pragma Inkaso wyniosła 519,4 mln zł  w II kwartale br., a łączna wartość portfela osiągnęła wartość 748,3 mln zł, podała spółka.

"Całość portfela Funduszu stanowią wierzytelności o charakterze gospodarczym - przede wszystkim należności nabywane od banków w stosunku do przedsiębiorców z sektora MSP, w zakresie windykacji którego od kilkunastu lat specjalizuje się Pragma Inkaso, w tym należności zabezpieczone rzeczowo (głównie hipotecznie)" - czytamy w  komunikacie.

Wpłaty z portfela w II kw. br. wyniosły 3,6 mln zł, zaś wynik brutto Pragma 1 FIZ NFS sięgnął 1,29 mln zł.

Aktywa Funduszu Pragma 1 FIZ NFS wyniosły na koniec II kw.  36,25 mld zł, z czego 32 mln zł to portfel wierzytelności, 4,25 mln zł to gotówka.

Udział grupy Pragma Inkaso w rynku nabywania gospodarczych portfeli bankowych w 2014 r.(mierzony wartością nominalną nabytych portfeli oraz kwotą nakładów na ich nabycie) wyniósł ok. 10%.

"W 2015 r. Grupa oczekuje wysokiej podaży portfeli bankowych o charakterze biznesowym, które będą spełniać kryteria inwestycyjne określone przez grupę" - czytamy w komunikacie,

Grupa, według wcześniejszych informacji, planuje w tym roku osiągnąć udział w rynku na poziomie przekraczającym 20%.

Strategia Funduszu Pragma 1 FIZ NFS zakłada nabywanie wyłącznie portfeli o charakterze biznesowym. Ten segment rynku - w ocenie spółki -ma duży potencjał rozwoju z uwagi na  niższy poziom sprzedaży przez banki portfeli gospodarczych niż to ma miejsce na bardziej dojrzałym rynku portfeli detalicznych oraz mniejszą konkurencję w stosunku do rynku detalicznego.

Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny rozpoczął działalność operacyjną w 2014 r. i nabywa portfele bankowe (i w mniejszym zakresie także pozabankowe) o charakterze biznesowym, w tym również zabezpieczone hipotecznie. Pragma Inkaso S.A. posiada wszystkie certyfikaty inwestycyjne w Funduszu Pragma 1 FIZ NFS, będąc jednocześnie jego jedynym serwiserem.

(ISBnews)