Fitch potwierdził rating długoterminowy Ostrowa Wielkopolskiego A(pol)

ISBNews
16.07.2015 11:44
A A A


Warszawa, 16.07.2015 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating krajowy Ostrowa Wielkopolskiego na poziomie ,A(pol)'. Rating ma perspektywę stabilną, podała agencja. 

"Potwierdzenie ratingu odzwierciedla dobre wyniki operacyjne oraz ich utrzymanie spodziewane również w średnim okresie dzięki ostrożnej polityce finansowej i zarządzaniu strategicznemu. Rating uwzględnia również fakt, że mały budżet Miasta, pozostaje podatny na negatywne trendy w gospodarce" - podała agencja.

Fitch spodziewa się, że w latach 2015-2017 Ostrów utrzyma dobre wyniki operacyjne z prognozowaną marżą operacyjną wynoszącą 16% oraz nadwyżką operacyjną wynoszącą około 35 mln zł, która powinna być wystarczająca do pełnej obsługi zadłużenia szacowanego przez agencję średnio na 12 mln zł. W 2014r. nadwyżka operacyjna Miasta wyniosła 31 mln zł, co stanowi 15,4% dochodów operacyjnych i była trzykrotnie wyższa od obsługi zadłużenia.

Zdaniem Fitch, w średnim okresie nowe władze Ostrowa będą kontynuowały skuteczną kontrolę wydatków operacyjnych, jak również ostrożną politykę budżetową.

"Działania te oraz realizacja polityki Miasta zmierzająca do stopniowego zwiększenia dochodów spowodowały, że Ostrów wykazuje dobrą zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, co ogranicza presję na wzrost zadłużenia. Taka polityka powinna również przeciwdziałać presji na wzrost wydatków operacyjnych spowodowanej przede wszystkim przez przekazanie samorządom przez rząd zadań, często bez odpowiednich środków na ich finansowanie" - czytamy także.

Zapotrzebowanie Ostrowa na finansowanie długiem pozostanie niskie w średnim okresie. Fitch prognozuje, że zadłużenie w latach 2015-2017 nie przekroczy 35% dochodów bieżących (36% w 2014r.). Nadwyżka operacyjna prognozowana średnio na 35 mln zł w tym samym okresie będzie wystarczająca na pełną obsługę zadłużenia. Zdaniem Fitch, wskaźnik spłaty długu utrzyma się na poziomie 2-2,5 lat w średnim okresie.


(ISBnews)