Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
17.07.2015 18:09
A A A


Grodno złożyło do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW, podała spółka.

Sprzedaż Grupy AmRest Holdings SE wyniosła w II kw. 2015 roku 809,3 mln zł, co stanowiło 13,4-proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W tym samym okresie sprzedaż Grupy w walutach lokalnych wzrosła o 16,6%., podała spółka na podstawie wyników wstępnych zawierających ?pewne szacunki" wynikające ze specyfiki w obszarze rozliczeń kosztów łańcucha dostaw.

Everest Investments zakończyła subskrypcję akcji serii G, w której pozyskała środki w wysokości 0,9 mln zł, podała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawiązało odpisy aktualizujące, które obniżą wynik operacyjny za II kw. br. o ok. 377 mln zł, podała spółka.

Grodno przyjęło strategię rozwoju na lata obrotowe 2015-16, która zakłada m.in. utworzenie w Polsce w tych latach kolejnych 5 punktów sprzedaży, podała spółka. Celem strategicznym jest osiągnięcie dominującej pozycji na polskim rynku dystrybucji materiałów elektrotechnicznych.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową taryfę hurtową na paliwo gazowe dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podała spółka. Średnia cena paliwa gazowego została obniżona średnio o 5% w przypadku gazu wysokometanowego oraz 4,9% dla gazu zaazotowanego.

GWI, spółka w 85% zależna od Erbudu, podpisała umowę na realizację budynku mieszkalnego oraz przedszkola w Düsseldorfie za 15,52 mln euro (63,8 mln zł), podał Erbud.

Grodno prognozuje, że w roku obrotowym 2015/2016 osiągnie zysk netto wysokości 9,7 mln zł, przy przychodach na poziomie 292 mln zł, poinformowała spółka.

CVC Capital Partners zapewnia, że składane deklaracje przy transakcji nabycia PKP Energetyka mają pełne pokrycie finansowe, a zaangażowanie funduszu będzie długoterminowe, poinformował partner CVC odpowiedzialny za Europę Środkowo-Wschodnią Istvan Szoke.

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) rozpoczęły przebudowę stacji Warszawa Gdańska, wartą ponad 53 mln zł, podał zarządca infrastruktury kolejowej. Inwestycję na zlecenie PLK realizuje firma Trakcja PRKiI. Inwestycja zakłada m.in. budowę trzeciego peronu stacji.

Dom Development rozpoczął sprzedaż kolejnego etapu osiedla Klasyków na stołecznej Białołęce, w którym powstanie 8 trzypiętrowych budynków typu willa miejska, z łącznie 231 mieszkaniami, podała spółka. Termin planowanego przekazania gotowych mieszkań to II kw. 2016 roku.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT) zawarł z ZUE umowę na utrzymanie, konserwację i naprawy infrastruktury tramwajowej w Krakowie w latach 2015 ? 2018, wartą maksymalnie 42,3 mln zł netto, podała spółka.

Oferta publiczna łącznie do 1,37 mln akcji Wind Mobile, w tym: 750 tys. akcji nowej emisji serii K, z których spółka chce pozyskać szacunkowo ok. 6 mln zł netto oraz do 620 tys. akcji sprzedawanych, będących własnością IIF Ventures B.V., Grzegorza Młynarczyka, H&H Investment i Janusza Homy, rozpoczęła się publikacją prospektu. Najpóźniej 8 września podany zostanie przedział cenowy, wynika z prospektu spółki.

Braster zakończył kolejny etap realizowanych wspólnie z Politechniką Warszawską (PW) prac nad opracowaniem algorytmów sztucznej inteligencji, służących do komputerowej analizy obrazów otrzymanych z urządzenia Braster Tester i ma już gotowy prototyp, poinformował prezes Marcin Halicki.

Francuska firma Stefano Toselli i belgijska Ter Beke otwarły zakład Pasta Food Company, zlokalizowany na terenach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Opolu. Obecne zatrudnienie na poziomie 50 osób ma wzrosnąć o co najmniej dalszych 100 pracowników, poinformował dyrektor zarządzający Ter Beke Dirk Goeminne.

Nawet, gdyby PKP Energetyka trafiła w ręce polskiego inwestora branżowego, a nie inwestora finansowego, to nie można wykluczyć, że w przyszłości - ze względu na duże potrzeby inwestycyjne - ostatecznie wspólnie trafiłyby w ręce inwestorów spoza branży. Dlatego najistotniejsze jest, by w tym przypadku - jak i każdym podobnym - stosować odpowiednie przepisy i procedury, a jeśli ich brak - wymuszać je na prawodawcach, uważa prof. Politechniki Warszawskiej Krzysztof Żmijewski.

Zortrax sprzedał wszystkie zaoferowane akcje, a redukcja zapisów sięgnęła 66% w transzy otwartej. Obligatariuszom przydzielono wszystkie akcje, na jakie złożyli zapis, podała spółka.

Obligatariusze Novavis wyrazili zgodę na wcześniejszy wykup obligacji serii A spółki o łącznej wartości 3 mln zł, podało Novavis.

Gas Assets Management - spółka zależna PGNiG - sfinalizowała transakcję nabycia 36,17% akcji spółki Gas-Trading od PHZ Bartimpex, podało PGNiG.