Fitch potwierdził ratingi BBB+ i F2 Szczecina, perspektywa stabilna

ISBNews
20.07.2015 10:33
A A A


Warszawa, 20.07.2015 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi dla zadłużenia walucie zagranicznej i krajowej Szczecina na poziomie BBB+ ze stabilną perspektywą , podała agencja. Krótkoterminowy rating w walucie zagranicznej został potwierdzony na poziomie F2. Fitch nadał także Szczecinowi krajowy rating długoterminowy na poziomie AA-(pol) z perspektywą stabilną  oraz krajowy krótkoterminowy rating na poziomie F2(pol).

"Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony scenariusz bazowy Fitch dotyczący dobrych wyników operacyjnych Szczecina. Ratingi odzwierciedlają ostrożne zarządzanie finansami, racjonalizację wydatków operacyjnych, dobre wskaźniki zadłużenia i umiarkowany poziom długu" ? czytamy w komunikacie.

Agencja oczekuje, że Szczecin utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie, z marżą operacyjną wynoszącą 11-12% oraz nadwyżką operacyjną 2,5-3-krotnie wyższą od obsługi zadłużenia szacowanej przez Fitch średnio na 80 mln zł rocznie. Prognoza ta jest oparta na założeniu, że władze miasta będą kontynuować kontrolę wydatków operacyjnych, a dochody z podatków dochodowych i lokalnych będą rosły w związku z rozwijającą się bazą podatkową miasta i wzrostem gospodarczym.

Fitch spodziewa się także, że pomimo prognozowanego wzrostu, zadłużenie bezpośrednie Szczecina powinno pozostać na umiarkowanym poziomie poniżej 65% dochodów bieżących w średnim okresie. W latach 2015-2017 wskaźnik obsługi długu powinien pozostać na zadowalającym poziomie około 7 lat (w 2014r.: 4,1 lata)

Zdaniem analityków agencji ratingowej, Szczecin będzie kontynuować swój program inwestycyjny i podobnie jak w latach ubiegłych będzie ubiegać się o fundusze unijne do współfinansowania swoich wydatków majątkowych, natomiast część finansowania może pochodzić z nowego długu.

Agencja oczekuje też, że wydatki majątkowe będą na wysokim poziomie 750 w mln zł w 2015 r., a w średniej perspektywie na poziomie 300 mln zł lub 15% wydatków ogółem.

"Zdaniem Fitch polityka zarządzania finansami miasta jest czynnikiem wspierającym rating. Polityka ta dotyczy zarówno utrzymywania dyscypliny finansowej, gromadzenia środków z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji, jak również skutecznej kontroli wydatków w sektorze edukacji, pomocy społecznej i administracji. Pozytywnie oceniamy również politykę zarządzania długiem, która zakłada zaciąganie długoterminowego, niskooprocentowanego długu z międzynarodowych instytucji finansowych, o długim okresie spłaty oraz wysoką płynność miasta, która ogranicza ryzyko walutowe i zmiennej stopy procentowej" ? czytamy także.

(ISBnews)