PMR: Trend poprawy koniunktury w polskim sektorze IT cały czas się utrzymuje

ISBNews
20.07.2015 11:11
A A A


Warszawa, 20.07.2015 (ISBnews) - Największe firmy IT w Polsce relatywnie dobrze oceniają zarówno ostatni rok, jak i obecną sytuację w branży, wynika z badania koniunktury branżowej zrealizowanej przez firmę PMR. Główną barierą dla rozwoju rynku pozostaje ograniczony kapitał na inwestycje IT w firmach.

"Tradycyjnie, na podstawie odpowiedzi na siedem pytań dotyczących sytuacji w sektorze IT oraz sytuacji finansowej firmy respondenta, obliczyliśmy wskaźnik koniunktury polskiej branży IT. Narzędzie to obrazuje całokształt zmian, które dokonują się w sektorze IT na przestrzeni minionych 12 miesięcy. Obecnie wartość indeksu wynosi 38,7 pkt, co oznacza relatywnie dobrą sytuację w całej branży IT. W porównaniu do zeszłorocznej fali badania odnotowaliśmy wzrost wartości wskaźnika o 1,4 pkt. Utrzymał się zatem trend poprawy koniunktury w sektorze IT, który po raz pierwszy zaobserwowaliśmy w roku 2014" - czytamy w komentarzu do raportu ?Rynek IT w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020".

Podobnie jak przed rokiem, za najważniejszą barierą hamującą rozwój rynku IT w Polsce uznano brak kapitału na inwestycje IT w firmach, podkreślono w informacji.

"Na problemy tego rodzaju wskazali przedstawiciele połowy badanych firm (50% w stosunku do 35% odnotowanych w zeszłorocznej edycji badania). Niemniej istotny jest również brak wiedzy o korzyściach, jakie niosą ze sobą inwestycje IT. Warto podkreślić, że problem ograniczonej świadomości klientów jeśli chodzi o budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez inwestycje w rozwiązania IT rokrocznie zyskuje na znaczeniu. W dwóch poprzednich edycjach badania na tego typu bariery wskazało 10% (2013 r.) oraz 26% badanych firm (2014 r.). W tym roku odsetek ten podwoił się i wynosi 49%" - czytamy dalej.

Prócz dwóch głównych barier, badani uskarżali się na problemy kadrowo-płacowe, takie jak ograniczona liczba wykwalifikowanych pracowników czy wzrost wynagrodzeń specjalistów IT (26% w stosunku do 19% w poprzedniej edycji badania). Co piąta firma wskazała na dużą konkurencję w branży. Zaledwie 2% badanych firm nie dostrzega żadnych barier dla rozwoju rynku IT w Polsce, wskazano również.

W badaniu wzięło udział 118 firm należących do największych przedsiębiorstw z sektora IT.

(ISBnews)