Fitch potwierdził ratingi BBB i A+(pol) Białegostoku, perspektywa obu stabilna

ISBNews
20.07.2015 11:51
A A A


Warszawa, 20.07.2015 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi dla zadłużenia walucie zagranicznej i krajowej Białegostoku na poziomie BBB ze stabilną perspektywą i krajowy rating długoterminowy na poziomie A+(pol) również z perspektywą stabilną, podała agencja. 

"Ratingi zostały potwierdzone z uwagi na utrzymujące się dobre wyniki operacyjne miasta, jego znaczną zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, wysoką płynność oraz oczekiwany spadek zadłużenia bezpośredniego. Ratingi biorą również pod uwagę rosnące zadłużenie spółek miejskich" - czytamy w komunikacie. 

Fitch oczekuje w scenariuszu bazowym, że wyniki operacyjne Białegostoku pozostaną dobre w wyniku prowadzenia ostrożnej polityki budżetowej, jak również dzięki kontynuacji racjonalizacji wydatków operacyjnych. "Zgodnie z naszą prognozą marża operacyjna wzrośnie z 7,1% w 2014 r. oraz przewidywanej marży 9% w 2015 r. do 11% w 2018 r." - podała agencja. 

Zgodnie z polityką miasta, wydatki majątkowe w latach 2015-2018 będą finansowane w całości z dochodów majątkowych (dotacji UE i ze sprzedaży majątku) oraz z nadwyżki bieżącej. 

"Prognozujemy, że latach 2015-2018 Białystok wyda średnio 370 mln zł rocznie lub ponad 20% wydatków ogółem, głównie na drogi i transport publiczny, ale również na infrastrukturę (gospodarkę mieszkaniową, obiekty sportowe i szkolne)" - czytamy również. 

Fitch prognozuje, że zadłużenie bezpośrednie Białegostoku spadnie z 680 mln zł na koniec 2014 r. do 420 mln zł na koniec 2018 r. Stanowiłoby ono mniej niż 30% dochodów bieżących w porównaniu do średniej 55% dochodów bieżących wykazywanej w latach 2010-2014 i byłoby niskie w porównaniu z poziomem zadłużenia innych miast o wysokich nakładach inwestycyjnych. Jest to zgodne z polityką Białegostoku polegającą na zaciąganiu nowego długu jedynie w celu refinansowania zapadającego zadłużenia. 

"Harmonogram spłaty zadłużenia w latach 2015-2020 przewiduje wzrost obsługi zadłużenia, ponieważ obligacje, które stanowiły 48% zadłużenia ogółem miasta na koniec 2014 r., zostaną w całości wykupione. Pomimo, że obsługa zadłużenia będzie wtedy znacznie niższa niż w latach 2010-2014 (średnie zobowiązania z tytułu obsługi długu to 124 mln zł), spodziewamy się, że wzrośnie ona z 63 mln zł prognozowanych na 2015 r. do 104 mln zł w 2018 r. Obsługa zadłużenia jednakże nie powinna przekroczyć 65% nadwyżki operacyjnej w latach 2015-2018" - czytamy w komunikacie. 

(ISBnews)