Akcjonariusze Global City zgodzili się na buy-back i wycofanie spółki z GPW

ISBNews
22.07.2015 08:10
A A A


Warszawa, 22.07.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Global City Holdings wyrazili zgodę na buy-back, co było warunkiem przeprowadzenia skupu akcji, oraz na "jak najszybsze wycofanie akcji spółki z notowań na GPW po zakończeniu oferty skupu", podała firma.

"Niniejszym informujemy, że ziścił się warunek, o którym mowa w pkt 26 wezwania, tj. w dniu 21 lipca 2015 r. walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia spółki do nabycia akcji po cenie akcji. Na dzień niniejszego komunikatu warunek określony w punkcie 6 wezwania pozostaje niespełniony" - czytamy w komunikacie.

Pkt 6 wezwania zawiera zapis, według którego Global City Holdings N.V. zamierza nabyć akcje tylko, jeżeli na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy będą obejmować nie mniej niż 13 632 588 akcji uprawniających do wykonywania 27,9% efektywnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki (26,6% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki). Spółka posiada 2 370 724 akcje własne, ale - zgodnie z postanowieniami holenderskiego kodeksu cywilnego - nie jest uprawniona do wykonywania z nich prawa głosu.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki jednogłośnie postanowiło upoważnić radę dyrektorów do skupienia w okresie 18 miesięcy do 20 769 368 akcji (w tym wszelkich akcji będących przedmiotem oferty skupu) za cenę 47,7 zł za sztukę, podano w uchwałach.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia jednogłośnie zatwierdza jak najszybsze wycofanie akcji spółki z notowań na GPW po zakończeniu oferty skupu oraz przekształcenie w spółkę B.V. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, jednak zostanie ona wykonana po zrealizowaniu formalności wymaganych przez przepisy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie" - czytamy dalej.

Na początku czerwca Global City Holdings ogłosiło ofertę skupu 20 769 368 akcji własnych po 47,7 zł za akcję, podała spółka. Sprzedaż akcji w wezwaniu zadeklarowały fundusze posiadające 26,6% akcji GCH. Akcje objęte wezwaniem to wszystkie akcje niebędące w posiadaniu większościowego akcjonariusza GCH.

Zapisy w wezwaniu zaplanowano na okres od 29 czerwca do 22 lipca 2015 r. Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest Ipopema Securities.

Wezwanie dojdzie do skutku, o ile zostaną złożone zapisy na co najmniej 13 632 588 akcji, stanowiących 26,6% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Spółka zapowiadała, że niezwłocznie po zakończeniu oferty skupu akcji własnych zamierza doprowadzić do wykluczenia swoich akcji z obrotu na GPW. Złożyła już wniosek o wykluczenie akcji z obrotu.

Global City Holdings (dawniej Cinema City International) jest największym akcjonariuszem Cineworld, drugiej pod względem wielkości sieci kinowej w Europie, zajmującej pierwsze lub drugie miejsce na poszczególnych rynkach działalności, włącznie z Wielką Brytanią, gdzie spółka jest liderem przy udziale rynkowym 27,7%. Sieć posiada 201 kin i 1 852 ekrany - wszystkie cyfrowe. Grupa dysponuje również szerokim portfelem nieruchomości w regionie środkowej Europy i Izraela.

(ISBnews)