PKN Orlen zredukował zadłużenie netto o 1,8 mld zł do 4,4 mld zł w II kw.

ISBNews
23.07.2015 08:47
A A A


Warszawa, 23.07.2015 (ISBnews) - PKN Orlen zredukował zadłużenie netto o 1,8 mld zł kw/kw do 4,4 mld zł w II kwartale br., podała spółka

"Spadek zadłużenia netto o 1,8 mld zł (kw/kw) w efekcie dodatnich wpływów z działalności operacyjnej w kwocie 2,7 mld zł, pomniejszonych wydatkami inwestycyjnymi na poziomie (-) 0,8 mld zł oraz wpływem różnic kursowych z przeszacowania kredytów walutowych i wyceny zadłużenia w łącznej kwocie (-) 0,1 mld zł" - czytamy w prezentacji wynikowej.

W II kw. 2014 r. zadłużenie netto spółki wynosiło 6,3 mld zł. 

PKN Orlen zmniejszył w II kw. dźwignię finansową do 19,8% z 28,9% w I kw. br. i 28,5% w II kw. 2014 r.

Wskaźnik dług netto/EBITDA LIFO spadł do 0,53 w II kw. 2015 r. wobec 1,29 rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2014 roku 106,83 mld zł.

(ISBnews)