Fitch: Rynek nieskarbowych papierów dłużnych wzrósł o 7,7% r/r w II kwartale

ISBNews
23.07.2015 12:48
A A A


Warszawa, 23.07.2015 (ISBnews) - Wartość papierów dłużnych wyemitowanych przez banki, przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego wyniosła 141,68 mld zł na koniec II kw. 2015 r., co oznacza wzrost o 7,7% r/r (oraz wzrost o 0,9% kw/kw), podała agencja Fitch Ratings.

W tym okresie wartość zadłużenia z tytułu emisji krótkoterminowych papierów dłużnych (KPD) wyniosła 16,21 mld zł, co w skali roku oznacza spadek o 14,6%, a odniesieniu do poprzedniego kwartału spadek o 10,6%. Na koniec II kwartału 2015 rynek KPD stanowił 11,44% rynku nieskarbowych papierów dłużnych. podała agencja w raporcie.

Na koniec II kwartału br. wartość rynku obligacji przedsiębiorstw o zapadalności powyżej 365 dni wyniosła 55,42 mld zł i zwiększyła się o 30,2% w skali roku (i o 3,2% kw/kw). Na koniec czerwca 2015 r. udział długoterminowych obligacji przedsiębiorstw w całym rynku nieskarbowych papierów dłużnych wyniósł 39,12%.

Z kolei wartość rynku obligacji banków o terminie wykupu przekraczającym 365 dni wyniosła 50,88 mld zł, co oznacza spadek o 1,4% w skali roku, a w ujęciu kwartalnym wzrost o 2,9%. Dłużne papiery długoterminowe banków stanowiły 35,91% rynku nieskarbowych papierów dłużnych.

W II kwartale br. wartość rynku obligacji komunalnych osiągnęła wartość 19,17 mld zł. W ujęciu rocznym nastąpił 4,2-proc. przyrost wartości tego segmentu. W ujęciu kwartalnym odnotowano wzrost o 0,2%.Udział obligacji komunalnych w całym rynku nieskarbowych papierów dłużnych wyniósł 13,53%.

(ISBnews)