GPW: Udział inwestorów indywidualnych na głównym rynku spadł do 12% w I półr.

ISBNews
04.08.2015 10:34
A A A


Warszawa, 04.08.2015 (ISBnews) - Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) spadł o 1 pkt proc. do 12% na koniec I półrocza 2015 r. Na rynku NewConnect inwestorzy indywidualni w I półroczu odpowiadali za 79% obrotów i nadal odgrywali dominującą rolę, podała giełda.

"Aktywność inwestorów indywidualnych w całym 2014 r. wyniosła 13%. W I pół. 2015 r. ich udział w obrocie na głównym rynku akcji spadł do 12%" - czytamy w komunikacie.

W I półr. 2015 r., podobnie jak w ostatnich latach, za największą część obrotów na głównym rynku GPW odpowiadali inwestorzy zagraniczni. Grupa ta w I półr. 2015 r. wygenerowała 51% obrotów akcjami, podczas gdy w całym 2014 r. jej udział w obrotach kształtował się na poziomie 49%.

Udział krajowych instytucji finansowych w I półroczu 2015 r. wyniósł 37%. To o jeden punkt procentowy mniej niż w całym 2014 roku. Wśród instytucji dominowały podmioty świadczące usługi animatorów (udział na poziomie 35%), na drugim miejscu uplasowały się TFI (31%), na trzecim zaś otwarte fundusze emerytalne (14%).

Na rynku NewConnect nadal dominującą rolę odgrywają inwestorzy indywidualni, którzy w I połowie 2015 r. odpowiadali za 79% obrotów (wzrost o 9 pkt proc. w porównaniu z całym 2014 r.).

"Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych w obrotach na NewConnect spadł o osiem punktów procentowych w porównaniu do całego 2014 r. i wyniósł 15%. Jest to m.in. konsekwencją tego, że niektóre kategorie inwestorów instytucjonalnych nie mogą już inwestować w spółki notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu. Wśród instytucji dominowały TFI, które w I pół. 2015 r. odpowiadały za 31% obrotów akcjami na NewConnect. Firmy odpowiadały za 19% obrotów wszystkich instytucji, a Animatorzy za 13%." - czytamy dalej.

W tym samym okresie inwestorzy zagraniczni wygenerowali 6% obrotów na rynku NewConnect (spadek o 1 pkt proc.).

Również na rynku derywatów w I pół. 2015 r. wiodącą rolę odgrywali krajowi inwestorzy indywidualni. Na rynku kontraktów terminowych ich udział w obrotach kształtował się na poziomie 45% (spadek o 1 pkt proc. z 46% w całym 2014 r.). Natomiast na rynku opcji ich udział wyniósł 49%, co oznacza wzrost o 2 pkt proc. w stosunku do całego 2014 r. W I pół. 2015 r. udział instytucji krajowych oraz inwestorów zagranicznych w obrotach kontraktami kształtował się odpowiednio na poziomach: 40% i 15%. Na rynku opcji w badanym okresie udział instytucji krajowych wyniósł 41%, a inwestorzy zagraniczni wygenerowali obroty na poziomie 10%.

Natomiast struktura inwestorów na rynku opcji w I połowie 2015 r. przedstawiała się następująco: 41% inwestorzy zagraniczni, 49% indywidualni, 10% instytucjonalni wobec odpowiednio 45%, 47% i 8% w 2014 r.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)