Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
06.08.2015 18:04
A A A


Rada nadzorcza Polimeksu-Mostostalu powołała Joannę Makowiecką-Gaca, dotychczas pełniącą obowiązki prezesa zarządu, na prezesa zarządu spółki, podał Polimex.

Urząd Regulacji Energetyki (URE) ustalił korektę roczną kosztów osieroconych (rekompensat KDT) za 2014 rok należnych wytwórcom z grupy kapitałowej PGE na 559 mln zł, podała spółka. PGE uważa tę kwotę za bezsporną.

Akcjonariusze Mercora zdecydowali o przeznaczeniu 16 mln zł z zysku za rok finansowy 2014/15 i lata ubiegłe na dywidendę, co oznacza wypłatę 1,02 zł na akcję, podała spółka.

Robyg wyemitował w ramach oferty prywatnej 300 tys. sztuk obligacji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości emisyjnej 30 mln zł, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wpisała na listę ostrzeżeń publicznych spółki Clear Hands Bt. z siedzibą na Węgrzech oraz Fortress Holdings Ltd z siedzibą na Malcie, podała Komisja.

Netia nadal celuje w ograniczenie spadku przychodów do jednocyfrowej wartości, poinformowała członek zarządu i dyrektor finansowy Katarzyna Iwuć.

Rail Cargo Logistics - Austria GmbH oraz Rail & Sea NV złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą Rail Cargo Logistics ? Benelux, podał Urząd.

Portfel zamówień Asseco South Eastern Europe na 2015 r. wzrósł o 18% r/r do 70,5 mln euro według stanu na połowę lipca, poinformował prezes Piotr Jeleński.

Asseco South Eastern Europe chce strategicznie skupić się na rozwoju segmentu płatności i stać się w tym obszarze ważnym graczem w regionie, poinformował prezes Piotr Jeleński. Rozwój tego biznesu ma następować zarówno organicznie jak i przez akwizycje.

ERG liczy, że po dobrym początku roku spółka utrzyma zyskowność w całym 2015 r., poinformował prezes Robert Groborz.

ERG przyjął strategię na lata 2015-2017, zakładającą m.in. zwiększenie rentowności EBITDA do 10-11% i rentowności netto do 4-5%. Spółka planuje rozwój mocy produkcyjnych, zwiększenie sprzedaży produktów wysokomarżowych i rozwój eksportu, poinformował prezes Robert Groborz.

Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy detalicznej  w ofercie APS Energia rozpocznie się 25 sierpnia, zaś w transzy inwestorów instytucjonalnych deklaracje w procesie budowania księgi popytu będą przyjmowane od 27 sierpnia. Wpływy z emisji do 1.730.000 akcji oferowanych serii E spółka szacuje na ok. 7,15 mln zł netto, podała APS Energia.

Ronson spodziewa się, że III kwartał br. będzie pod względem liczby sprzedanych mieszkań podobny do drugiego, a w liczbie przekazanych mieszkań lepszy, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Łapiński. W II kw. spółka sprzedała 224 mieszkania i przekazała 149.

Asbis przeprowadził restrukturyzację w I półroczu i oczekuje "pewnego" zysku w III kw. i "istotnej wysokości" zysku w IV kw. tego roku, poinformował prezes Sergei Kostevitch.

Kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW)  wyprodukowały w I półroczu br. 7,7 mln ton węgla, w tym 5,4 mln ton węgla koksowego i 2,3 mln ton węgla do celów energetycznych. Plan na cały 2015 rok zakłada wyprodukowanie 16,4 mln ton węgla, a jego realizacja wydaje się być niezagrożona, podała spółka.

Hawe nie dokonało wykupu obligacji serii L_01 o wartości nominalnej 8,29 mln zł, podała spółka.

Prezes Urzędu Ochrony konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez PZU spółki Alior Bank. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że koncentracja nie będzie miała negatywnego wpływu na konkurencję i sytuację konsumentów, podał Urząd.

T-Mobile Polska uzyskało przychody wysokości 1,574 mld zł w II kwartale br., co oznacza wzrost o 3,4% w skali roku, podała spółka. Zysk EBITDA wyniósł w tym czasie 591 mln zł i był wyższy o 0,3% w skali roku.

Na koniec drugiego kwartału 2015 roku, T-Mobile Polska obsługiwała bazę 15,827 miliona klientów, co stanowi wzrost o 32 tys. klientów w porównaniu do I kw. br.,  podała spółka.

Prokom Investments zmniejszył swoje zaangażowanie w Biotonie do poziomu poniżej 10% poprzez sprzedaż na rynku regulowanym w drodze transakcji pakietowej, 5 730 054 akcji Biotonu. Wszystkie wpływy ze zbycia tych akcji przeznaczone są na spłatę zobowiązań bankowych Prokomu, podała spółka.

AC SA odnotowało 16,24 mln zł jednostkowego ego zysku netto w I półr. 2015 r. wobec 15,30 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Netia zaprezentuje szczegółowy plan integracji TK Telekom w ramach grupy do końca 2015 roku. ?Materialny" wpływ tej akwizycji, wliczając oczekiwane synergie, spodziewany jest w 2016, podał operator w prezentacji.

Wierzyciele PBG w upadłości układowej głosowali za układem, wynika z komunikatu spółki.

Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) odnotowało 11,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 9,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ronson Europe odnotował 5,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 0,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asbis Enterprises odnotował 6,94 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 1,44 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asseco Central Europe (Asseco CE) odnotowało 4,82 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-II kw. 2015 r. wobec 7,43 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Netia odnotowała 6,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 8,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.