Rada nadzorcza PKP Cargo zgodziła się na podwyżki wynagrodzeń pracowników

ISBNews
10.08.2015 15:16
A A A


Warszawa, 10.08.2015 (ISBnews) - Rada nadzorcza PKP Cargo wyraziła zgodę na dokonanie wzrostu wynagrodzeń, zaproponowanego przez zarząd, podała spółka.

"(?)  rada nadzorcza spółki w drodze uchwały pozytywnie zaopiniowała przyjęty uchwałą zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 29 lipca 2015 r. wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez pracodawców działających w spółce w następującej wysokości: (i) 110 zł brutto dla pracowników wynagradzanych na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy ("ZUZP"), (ii) 110 zł netto dla pracowników wynagradzanych wskaźnikowo, gdzie zmiana wynagrodzenia nastąpić ma od dnia 1 lipca 2015 r." - czytamy w komunikacie.

Pod koniec lipca zarząd PKP Cargo zdecydował o podwyżce wynagrodzeń w spółce kosztem ok. 50 mln zł w skali roku. Podpisano także protokół rozbieżności ze związkami zawodowymi w ramach trwającego sporu zbiorowego.

PKP Cargo podało także, że zarząd spółki nie zaakceptował postulatów organizacji związkowych będących stroną trwającego od dnia 2 lipca br. sporu zbiorowego, przedstawionych przez stronę społeczną w trakcie mediacji 30 lipca br.

Strona związkowa domagała się wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń od dnia 1 lipca 2015 r. w wysokości 150 zł w uposażeniu zasadniczym dla wszystkich pracowników wynagradzanych zgodnie z ZUZP, oraz zmiany podstawy wskaźnika na IV kwartał 2013 r. dla pracowników wynagradzanych wskaźnikowo według uchwały zarządu.

Zgodnie z informacją uzyskaną w trakcie mediacji od organizacji związkowych, planują one zakończenie referendum strajkowego do 21 sierpnia 2015 r.

Zarząd PKP Cargo informował wcześniej, że szacowany koszt realizacji postulatów związkowców wyniósłby około 120 mln zł rocznie.

PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (ok. 48% udziału w rynku według masy i ok. 57% według pracy przewozowej w 2014 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

(ISBnews)