Aktywa netto TFI spadły o 1,8% m/m do 225,5 mld zł w lipcu

ISBNews
11.08.2015 12:10
A A A


Warszawa, 11.08.2015 (ISBnews) - Wartość aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych spadła o 1,8% w skali miesiąca do 225,4 mld zł na koniec lipca, podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Był to pierwszy spadek aktywów zanotowany w tym roku. 
Do spadku aktywów przyczyniło się ujemne saldo wpłat i wypłat, które Analizy Online szacują na -4,8 mld zł. W przeważającej części kryje się za tym odpływ środków z zaledwie kilku funduszy aktywów niepublicznych. W efekcie ten segment rynku odnotował największy spadek aktywów, o -4,4 mld zł do 68 mld zł na koniec lipca. Wynik zarządzania całego rynku był dodatni i wg Analiz Online wyniósł +0,6 mld zł.
 
"W sumie 6 segmentów rynku odnotowało spadek aktywów w lipcu. Wśród nich najwyższą ujemną dynamikę odnotowały fundusze rynku surowców (-3,7%), które ucierpiały z powodu gwałtownej przeceny złotego kruszcu" - czytamy w raporcie. 
 
W niewielkim stopniu, o -0,5% zmniejszyły się aktywa zgromadzone w funduszach dłużnych. Mimo, iż na rynku długu skarbowego mieliśmy do czynienia z odrobieniem części poniesionych wcześniej strat (indeks IROS mierzący zmiany cen polskich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu zyskał +1,2%) i zdecydowana większość funduszy zakończyła miesiąc z dodatnim wynikiem, klienci wciąż wypłacali z nich swoje oszczędności, podano w raporcie.  
 
"W największym stopniu zmniejszyły się aktywa funduszy polskich papierów dłużnych o uniwersalnej strategii (-158 mln zł). Jedynie fundusze obligacji korporacyjnych wciąż cieszą się zainteresowaniem klientów, a wartość zgromadzonych w nich środków powiększyła się o +0,2 mld zł do 12,2 mld zł na koniec lipca" - czytamy dalej. 
 
Spadek aktywów odnotowały także fundusze o strategiach hybrydowych, czyli mieszane (-0,4%) oraz absolutnej stopy zwrotu (-0,5%).
 
W lipcu najwyższą dodatnią dynamikę aktywów odnotowały natomiast fundusze ochrony kapitału (+15,7%), co zawdzięczają sporej popularności zaledwie dwóch produktów. Z większymi aktywami zakończyły miesiąc także fundusze akcyjne, którym sprzyjały warunki na rynku.
 
"Najwięcej powodów do zadowolenia mieli inwestorzy lokujący swój kapitał na rynkach państw rozwiniętych, a w szczególności na giełdach Starego Kontynentu. Także na krajowym rynku można było zarobić, jeśli postawiło się na segment małych i średnich spółek (indeksy mWIG40 i sWIG80 zyskały odpowiednio +3,5% i 3,0%). W rezultacie wynik zarządzania całego segmentu był dodatni, do tego dołożyło się dodatnie saldo wpłat i wypłat" - podano także. 
 
Aktywa funduszy akcji zagranicznych wzrosły o +1,6% do 10,5 mld zł, a akcji polskich o +0,4% do 22,7 mld zł. 
 
W sumie od początku roku aktywa netto funduszy wzrosły o 16,4 mld zł, czyli o 7,9%. 


(ISBnews)