Orlen odkupił zapasy ropy za 2,67 mld zł

ISBNews
12.08.2015 17:15
A A A


Warszawa, 12.08.2015 (ISBnews) - PKN Orlen wykonał opcję wcześniejszego odkupu zapasów obowiązkowych ropy naftowej od spółki Cranbell za ok. 1 137 mln zł, podała spółka. Wartość transakcji wyniosła około 2 673 mln zł, uwzględniając rozliczenie kontraktu terminowego zabezpieczającego cenę zakupu ropy.

"Dobra sytuacja płynnościowa, także historycznie niski poziom zadłużenia koncernu oraz stopniowa redukcja poziomu zapasów obowiązkowych na skutek zmiany ustawy pozwoliły nam dokonać wcześniejszego niż przewiduje umowa, odkupu zapasów. Z uwagą jednak obserwujemy sytuację na rynku i nie wykluczamy kolejnej odsprzedaży puli zapasów w przyszłości celem dywersyfikacji źródeł finansowania" - skomentował wiceprezes ds. fnansowych Sławomir Jędrzejczyk, cytowany w komunikacie.

W związku z powyższym 12 sierpnia 2015 roku PKN Orlen rozwiązał umowę zlecenia utworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej, jaką zawarł ze spółką Cranbell 26 czerwca 2014 roku oraz odkupił ropę naftową posiadaną przez Cranbell. Wartość transakcji wyniosła około 301 mln USD (czyli około 1 137 mln zł). Cena surowca została ustalona w oparciu o notowania rynkowe.

W dniu zawarcia umowy utworzenia i utrzymywania zapasów PKN Orlen zabezpieczył cenę odkupu ropy naftowej kontraktem terminowym. Rozliczenie transakcji zabezpieczającej powiększy cenę zakupu surowca o około 406 mln USD (czyli ok. 1 536 mln zł). W wyniku tych działań spółka rozpozna w drugiej połowie 2015 roku zakup ropy naftowej o wartości łącznie około 707 mln USD (czyli około 2 673 mln zł), podano również.

Cranbell jest spółką specjalnego przeznaczenia, której właścicielem w 19% jest RBS Investments Netherlands B.V. oraz w 81% holenderska spółka Cranbell B.V. Cranbell zawiera w swojej działalności statutowej obrót ropą naftową.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2014 roku 106,83 mld zł.

(ISBnews)