Fundusz BGK, IQ Partners i MM Prime TFI zainwestuje do 40 mln zł w firmy

ISBNews
24.08.2015 12:19
A A A


Warszawa, 21.08.2015 (ISBnews) - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych MM Prime wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz spółką zależną Funduszu IQ Partners podpisały umowę dotyczącą utworzenia i zarządzania środkami specjalnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego JEREMIE Seed Capital Woj. Zachodniopomorskiego FIZ. Zgodnie z umową, MM Prime TFI będzie odpowiedzialne za utworzenie i administrowanie funduszem, którego docelowa wartość przekroczy 40 mln zł, poinformował wiceprezes MM Prime TFI Maciej Michalski.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z podpisania umowy. Daje nam ona duże możliwości działań i doskonale wpisuje się w ofertę MM Prime TFI. Chcemy, by JEREMIE był zalążkiem, który ściągnie kapitał inwestycyjny do województwa zachodniopomorskiego, bardzo zależy nam na rozwoju regionalnej przedsiębiorczości. To bardzo dobra oferta dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać firmę i mają pomysł, jak to robić. Skorzystać mogą zarówno właściciele małych i średnich przedsiębiorstw jak i start-upów. Nie chcemy ograniczać propozycji do wybranych branż, szansę będą mieć wszystkie projekty z dużym potencjałem na komercjalizację. Właściciel takiego przedsiębiorstwa będzie mógł starać się o wejście kapitałowe funduszu o wartości od 300 tys. do 1,5 mln zł" - powiedział Michalski, cytowany w komunikacie.

Inwestowane będą pieniądze uzyskane z emisji certyfikatów inwestycyjnych przeznaczonych dla prywatnych inwestorów kapitałowych (20 mln zł). Kolejne 20 mln złotych pochodzić będzie z funduszy JEREMIE (to unijne pieniądze pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego). Umowa pomiędzy MM Prime TFI, BGK oraz IQ Pomerania, która reguluje zasady tworzenia i funkcjonowania funduszu, została podpisana na czas określony, czyli do dnia jego likwidacji (30 czerwca 2020 roku) lub do chwili przejęcia funduszu przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych, podano również.

"Umowa przewiduje również możliwość wcześniejszej likwidacji funduszu, gdy zakończą się wszystkie inwestycje w ramach portfela. Możliwe jest także przedłużenie jego działalności. Utworzenie funduszu wspólnie z BGK to kolejny krok MM Prime w poszukiwaniu atrakcyjnych rozwiązań inwestycyjnych dla swoich klientów" - czytamy dalej.

Do tej pory MM Prime TFI uruchomiło dwa fundusze kapitałowe: MM Prime Depozytowy FIZ oraz MM Prime Akcji FIZ.

Opracowany przez MM Prime TFI system opłat za zarządzanie daje odpowiednią motywację zarządzającym funduszami, a klientom maksymalne poczucie bezpieczeństwa i odpowiednie zyski, zaznaczono w informacji.

(ISBnews)