Enea Wytwarzanie otrzyma 315,52 mln zł z tytułu korekty kosztów osieroconych

ISBNews
28.08.2015 07:34
A A A


Warszawa, 28.08.2015 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) ustalił dla Enea Wytwarzanie - spółki zależnej Enei - korektę końcową kosztów osieroconych na poziomie 315,52 mln zł. Spółka uznaje kwotę za akceptowalną i nie zamierza odwoływać się od decyzji, podała Enea.

"Prezes URE ustalił w decyzji wysokość korekty końcowej kosztów osieroconych dla Enea Wytwarzanie w kwocie (+)315 523 707 zł. Decyzja jest wykonalna i kwota określona w tej decyzji powinna zostać wypłacona na rzecz Enea Wytwarzanie przez Zarządcę Rozliczeń S.A. do dnia 31 grudnia 2015 roku" - czytamy w komunikacie.

Decyzja prezesa URE uwzględnia okoliczność, że łączne saldo środków wypłaconych na rzecz i wpłaconych przez Enea Wytwarzanie na podstawie ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej z dnia 29 czerwca 2007 roku z tytułu zaliczek oraz korekt rocznych kosztów osieroconych za poszczególne lata okresu korygowania (2008-2014) wyniesie nominalnie (+)236 095 470 zł.

W związku z decyzją, łączna nominalna wysokość rekompensat z tytułu rozwiązania KDT dla Enea Wytwarzanie za cały okres korygowania wyniesie (+)551.619.177 zł. Do końca 2014 roku spółka rozpoznała przychody z tytułu rekompensat kosztów osieroconych w wysokości 258 472 237 zł, podano także.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). W 2014 r. spółka odnotowała ok. 9,9 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)