Comp chce skupić 158,64 tys. akcji własnych po cenie 64,3 zł za sztukę

ISBNews
02.09.2015 08:28
A A A


Warszawa, 02.09.2015 (ISBnews) - Comp zaoferował akcjonariuszom, że skupi od nich do 158,640 akcji stanowiących 2,68% głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka. Oferowana cena zakupu akcji wynosi 64,3 zł.

"W ramach niniejszej oferty zakupu akcji spółka Comp S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116 oferuje akcjonariuszom spółki nabycie akcji własnych, będących zdematerializowanymi akcjami zwykłymi na okaziciela, oznaczonymi przez KDPW kodem ISIN PLCMP0000017, w liczbie nie większej niż 158 640 akcji, co stanowi do 2,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki (oraz 3,21% ogólnej liczby głosów na WZA przy uwzględnieniu braku możliwości wykonywania prawa głosu na WZA przez Comp S.A. wraz z jednostką zależną spółki - spółką Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o.)" - czytamy w komunikacie.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu oferty jest Dom Maklerski mBanku.

Na datę oferty, Comp wraz z jednostką zależną Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o., posiada 977 639 akcji spółki, z których nie wykonuje praw udziałowych, podano także.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Comp zdecydowało 30 czerwca 2014 r. o upoważnieniu zarządu do nabycia do 20% akcji spółki do 31 grudnia 2017 r.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie.

(ISBnews)