Liczba upadłości firm wyniosła 62 w sierpniu, bez zmian r/r

ISBNews
03.09.2015 11:01
A A A


Warszawa, 03.09.2015 (ISBnews) - Liczba upadłości firm zarejestrowana w sierpniu br. wyniosła 62 - tj. tyle samo, co rok wcześniej, podał Euler Hermes - spółka z Grupy Allianz, na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego. Narastająco od początku roku miało miejsce 527 upadłości tj. o 5% mniej r/r.

Łączny obrót firm z sierpniowej listy upadłości wyniósł 950 mln zł, z liczbą pracowników (dostępne dane, nie zawsze za ostatni rok) około 2 tys. osób. Firmy, które upadły nie rejestrowały skokowego zmniejszania się obrotów - wręcz przeciwnie; w większości przypadków obroty rosły w kolejnych latach. Zsumowane obroty zwiększyły się z 740 mln do 950 mln lat w ciągu ostatnich 3 lat.

"W stosunku do upadłości z poprzednich miesięcy jest to zmiana zarówno trendu, jak i dotychczasowej skali upadłości (spadek obrotów firm upadających skutkował ich sumą w skali poszczególnych miesięcy na poziomie 300-400 mln zł)" - czytamy w komunikacie.

"Problemy firm średniej wielkości, których upadłość opublikowano w sierpniu - większych niż w ostatnich miesiącach (obroty od kilkudziesięciu do stukilkudziesięciu milionów złotych) nie muszą zapowiadać nagłego zwrotu w kwestii kondycji finansowej przedsiębiorstw i w ślad za tym upadłości" - powiedział członek zarządu Euler Hermes odpowiedzialny za ocenę ryzyka Tomasz Starus, cytowany w komunikacie.

Według niego, ich problemy wynikają po części z? rosnącej sprzedaży. Świadczą o tym rosnące w ostatnich latach obroty, czyli większość z tych firm nie traciła udziału w rynku, ale zwiększała swoją sprzedaż, i to może być przyczyna problemu. "Nie jest to paradoks - wzrost sprzedaży oznacza także wyższą wartość swojego majątku powierzonego odbiorcom, a więc większą ekspozycję na ryzyko" - wskazał Starus.

W przypadku firm produkcyjnych najwięcej upadłości zarejestrowano po stronie materiałów budowlanych, mniejsza liczba występuje po stronie przemysłu maszynowego i spożywczego. W przypadku firm budowlanych - największy odsetek to firmy zajmujące się podstawowymi pracami budowlanymi.

(ISBnews)