Parlament przyjął nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

ISBNews
04.09.2015 14:42
A A A


Warszawa, 04.09.2015 (ISBnews) - Parlament przyjął nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zakłada ona lepszą ochronę konsumentów, szczególnie na rynku usług finansowych, podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Po zmianach Urząd będzie mógł także korzystać z instytucji tzw. tajemniczego klienta i bezpłatnie ostrzegać konsumentów w publicznym radiu i telewizji.

"Na posiedzeniu w dniach 2-4 września Senat przyjął nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów bez poprawek. Przepisy odpowiadają na problemy konsumentów na różnych rynkach i są wynikiem analiz organizacji konsumenckich, Ministra Finansów, Ministra Sprawiedliwości oraz UOKiK. Analizy te wykazały przede wszystkim, że konsumenci na rynku usług finansowych są niedostatecznie chronieni ? np. oferowane im produkty są niedostosowane do ich potrzeb, oraz że system eliminowania niedozwolonych postanowień wzorców umów jest nieefektywny. (...) Nowe rozwiązania były szeroko konsultowane ze  środowiskami przedsiębiorców, prawników oraz organizacjami konsumenckimi" - czytamy w komunikacie.

Ustawa zostanie teraz skierowana do Prezydenta. Po podpisaniu ustawa wejdzie w życie po sześciu miesiącach od momentu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP. Sześciomiesięczne "vacatio legis" pozwoli wszystkim uczestnikom rynku na dokładne zapoznanie się z regulacjami, podano również.

UOKiK przypomina, że zmiany w ustawie obejmują m.in. wprowadzenie zakazu proponowania konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom lub proponowania nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru i wprowadzenie tzw. decyzji tymczasowych, będących szybką reakcją na praktyki zagrażające zbiorowym interesom konsumentów.

Ponadto na mocy nowelizacji wprowadzona zostanie instytucja tajemniczego klienta, która pozwoli na uzyskanie dowodów w postępowaniu w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Inna zmiana to np. wprowadzenie możliwości publikowania bezpłatnych komunikatów i ostrzeżeń w publicznym radiu i telewizji ? dzięki temu będzie możliwe szybkie i skuteczne ostrzeganie konsumentów o zachowaniach lub zjawiskach, które istotnie zagrażają ich interesom, podkreśla Urząd.

(ISBnews)