Alior Bank wezwał Hawe Telekom do zapłaty 15 mln zł z tytułu poręczenia

ISBNews
08.09.2015 09:09
A A A


Warszawa, 08.09.2015 (ISBnews) - Alior Bank wezwał Hawe Telekom do zapłaty 15 mln zł z tytułu udzielonego poręczenia za zobowiązania kredytobiorców Marka Falenty i Krzysztofa Rybki, podał Mediatel.

?(?) kredytobiorcy nie uregulowali należności wobec Alior Bank z tytułu udzielonego kredytu. (?) Jednocześnie Alior Bank zawiadomił, że zadłużenie kredytobiorców na dzień 28 sierpnia 2015 r. wynosi 29,5 mln zł, co oznacza że poziom zadłużenia kredytobiorców został zredukowany z kwoty 46 mln zł według stanu na dzień 12 grudnia 2014 r. oraz pierwotnego poziomu ok. 80 mln zł" ? czytamy w komunikacie.

Mediatel oświadczył w komunikacie, że kredytobiorcy wykonali zobowiązania do ustanowienia na rzecz Hawe Telekom dodatkowych zabezpieczeń potencjalnych wierzytelności przysługujących Hawe Telekom wobec nich.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 333 mln zł w 2014 r.

(ISBnews)