Fundusze private equity/venture capital zainwestowały w 78 firm z Polski w ub.r.

ISBNews
11.09.2015 11:47
A A A


Warszawa, 11.09.2015 (ISBnews) - Fundusze private equity/venture capital(PE/VC) udzieliły finansowania 290 firmom z Europy Środkowej w ub. roku wobec 242 rok wcześniej. Wartość nowych inwestycji w regionie wzrosła o 66% r/r do 1,3 mld euro. Fundusze PE/VC najczęściej finansowały spółki polskie - aż 78 firm z Polski trafiło do portfeli funduszy w 2014 roku, wynika z danych opublikowanych przez EVCA (Europejskie Stowarzyszenie Private Equity i Venture Capital).

Fundusze były bardzo aktywne również na rynku wyjść, sprzedając spółki, w które wcześniej zainwestowały 1,27 mld euro, co oznacza wzrost o 32% r/r. Wartość transakcji wykupowych wzrosła o 120% r/r do poziomu 935 mln euro.

Polska była największym rynkiem wyjść w regionie, notując rekordową wartość dezinwestycji na poziomie 530 mln euro.

Według raportu, środkowoeuropejski rynek private equity/venture capital umocnił się, na co wskazuje zarówno wartość środków pozyskanych na nowe inwestycje (prawie 1,5 mld euro), jak również kwot zainwestowanych oraz wyjść z inwestycji. Dane jednoznacznie wskazują na wzrost zainteresowania regionem CEE ze strony lokalnych firm inwestycyjnych, jak również europejskich oraz globalnych inwestorów.

"W 2014 roku rynek private equity/venture capital w Europie Środkowo-Wschodniej przerósł oczekiwania. Sfinansowano rekordową liczę spółek, w znacznej mierze dzięki aktywności funduszy venture capital działających w tym regionie. Wzrosła wartość transakcji wykupowych, pojawiły się też bardzo duże transakcje, z pierwszą od 2009 roku inwestycją finansującą spółkę o wartości przekraczającej 1 mld euro (enterprise value)" - skomentowała raport prezes EVCA Doerte Hoeppner, cytowany w komunikacie.

Dane za 2014 r. odzwierciedlają dobrą sytuację makroekonomiczną w Europie Środkowo-Wschodniej. Wysokie tempo wzrostu PKB, niska inflacja i spadające bezrobocie w wielu krajach regionu tworzą atrakcyjne warunki dla firm private equity i inwestorów zagranicznych, podkreślono w materiale.

Polska jest liderem w regionie, jeśli chodzi o liczbę sfinansowanych spółek. 78 polskich firm trafiło do portfeli funduszy PE/VC, z czego większość, bo aż 54, została sfinansowana przez fundusze venture capital. Fundusze VC inwestują w stosunkowo niewielkie, młode spółki, stąd, przy dużej liczbie transakcji, łączna wartość inwestycji PE/VC w Polsce spadła w 2014 r. o 34% do 251 mln euro.

"Z danych wynika rosnąca aktywność funduszy venture capital, które inwestują w spółki technologiczne. Mamy nadzieję, że dzięki finansowaniu funduszy wiele z tych spółek osiągnie sukces rynkowy, nie tylko w Polsce, ale na rynkach międzynarodowych" - uważa dyrektor zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych Barbara Nowakowska, cytowana w komunikacie.

W ub. roku w Polsce padł również rekord na rynku wyjść z inwestycji. Fundusze aktywne na polskim rynku wyszły z 35 spółek, w które wcześniej zainwestowały 530 mln euro (to kwota pierwotna inwestycji, a nie kwota uzyskanej ze sprzedaży), co oznacza wzrost o 86% r/r. Wyjścia z polskich spółek stanowiły 42% ogółu wartości dezinwestycji w regionie.

Raport pt. "Central and Eastern Europe Statistics 2014" został przygotowany przez działającą w ramach EVCA grupę roboczą ds. Europy Środkowo-Wschodniej (EVCA CEE Task Force). Partnerem raportu jest warszawskie biuro Gide Loyrette Nouel.

(ISBnews)