ARP: Nakłady inwestycyjne w SSE Euro-Park Mielec od początku br. to 384 mln zł

ISBNews
14.09.2015 15:54
A A A


Warszawa, 14.09.2015 (ISBnews) - Od początku 2015 roku w SSE Euro-Park Mielec wydano w sumie 21 zezwoleń na prowadzenie działalności. Dzięki temu nakłady inwestycyjne wyniosą co najmniej 384 mln zł i powstanie 576 nowych miejsc pracy. Z tego na województwo lubelskie przypada 7 zezwoleń, co oznacza w praktyce 203 mln nakładów inwestycyjnych i 276 nowych miejsc pracy, podała Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP).

"Stworzenie jak najlepszych warunków firmom, które chcą rozwijać się w zarządzanych przez nas specjalnych strefach ekonomicznych to jeden z priorytetów Agencji Rozwoju Przemysłu. Świadomi roli, jaką specjalna strefa ekonomiczna może odegrać w procesie budowy gospodarki opartej na innowacjach i wiedzy, w ostatnim czasie koncentrujemy nasze działania również na wspieraniu przedsiębiorców w działalności badawczo-rozwojowej, komercjalizowaniu innowacyjnych rozwiązań i kształceniu pracowników" - powiedział wiceprezes ARP Marcin Zieliński podczas debaty "20 lat funkcjonowania SSE Euro-Park Mielec".

ARP podkreśla, że powstanie i rozwój podstrefy Lublin należącej do SSE Euro-Park Mielec jest przykładem modelowej kooperacji między Agencją i samorządem lokalnym.

"Miasto Lublin realizuje wiele zadań związanych ze wsparciem dla inwestorów. Są to m.in. opieka administracyjno-prawna oraz działania promujące podstrefę. Efektem ścisłej współpracy z Urzędem Miasta jest również opracowana strategia rozwoju dla podstrefy" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z założeniami, dotyczącymi rozwoju gospodarczego miasta, przyjęto za cel przyciąganie inwestorów z branż priorytetowych, do których zaliczono m.in. przemysł spożywczy, sektor informatyczny i teleinformatyczny, branżę motoryzacyjną, logistykę i transport, branżę biotechnologiczną oraz ochronę zdrowia i farmację.

Dziś ARP podała, że Polskie Zakłady Zbożowe Lubella oraz spółka Protektor, dołączyły do grona 19 firm, które otrzymały w tym roku zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE Euro-Park Mielec, PZZ Lubella deklarują zatrudnienie 35 nowych pracowników i utrzymanie 360 miejsc pracy oraz nakłady inwestycyjne w wysokości 87 mln zł. Spółka Protektor zatrudni 30 pracowników i ok.7 mln złotych wyda na inwestycje.

W sumie od początku 2015 roku w SSE Euro-Park Mielec wydano 21 zezwoleń. Dzięki temu nakłady inwestycyjne wyniosą co najmniej 384 mln zł i powstanie 576 nowych miejsc pracy. Z tego na województwo lubelskie przypada 7 zezwoleń, co oznacza w praktyce 203 mln nakładów inwestycyjnych i 276 nowych miejsc pracy, podano w komunikacie.

Łącznie w ciągu dwudziestu lat funkcjonowania mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej wydano ponad 300 zezwoleń, nakłady inwestycyjne wyniosły około 7 mld zł. Dzięki temu powstało ponad 30 tys. miejsc pracy.

Na terenie woj. lubelskiego funkcjonuje 8 podstref SSE Euro-Park Mielec. Są to podstrefy: Chełm, Kraśnik, Lubartów, Lublin, Międzyrzec Podlaski, Radzyń Podlaski, Rejowiec Fabryczny i Zamość.

ARP to spółka Skarbu Państwa, której strategia opiera się na trzech równorzędnych filarach: innowacjach, restrukturyzacji i inwestycjach. ARP wspiera rozwój przedsiębiorstw udzielając im pożyczek na zasadach komercyjnych. Portfel spółek ARP obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE Euro-Park Mielec oraz TSSE Euro-Park Wisłosan.

(ISBnews)