Rząd przyjął program kolejowy do 2023 r. o wartości 67,5 mld zł

ISBNews
15.09.2015 13:22
A A A


Warszawa, 15.09.2015 (ISBnews) - Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia "Krajowego programu kolejowego do 2023 roku". Na wykonanie zadań programu zostanie przeznaczone 67,5 mld zł, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

"Głównym celem programu jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju przez stworzenie spójnej i nowoczesnej sieci linii kolejowych. Cel ten zostanie osiągnięty przez wzmocnienie efektywności transportu kolejowego i zwiększenie bezpieczeństwa jego funkcjonowania, a także poprawę jakości w przewozach pasażerskich i towarowych" - czytamy w komunikacie.

Wykonawcą programu będzie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK). Nadzorowanie programu powierzono ministrowi odpowiedzialnemu za transport.

Przewidywane efekty programu to m.in.:
- skrócenie czasu przejazdu pociągów na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK,
- podniesienie przepustowości linii kolejowych na odcinkach o największym obciążeniu lub wykorzystaniu przepustowości,
- wzrost długości odcinków linii kolejowych pozwalających na ruch pociągów pasażerskich z prędkością powyżej 160 km/h,
- zwiększenie długości torów o dopuszczalnym nacisku (równym lub większym) 221 kN na oś, co oznacza poprawę warunków wykonywania przewozów towarowych,
- wzrost przepustowości infrastruktury obsługującej porty morskie w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu,
- wzrost długości linii kolejowych wyposażonych w Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym,
- zwiększenie liczby skrzyżowań dwupoziomowych oraz zmodernizowanych przejazdów kolejowych,
- zmniejszenie liczby wypadków kolejowych na skrzyżowaniach linii kolejowych i dróg w jednym poziomie,
- zapewnienie dostępu do transportu kolejowego osobom o ograniczonej możliwości poruszania się,
- wzrost liczby miast wojewódzkich połączonych zmodernizowanymi liniami kolejowymi, na których pociągi pasażerskie będą kursować ze średnią prędkością 100 km/h,
- wzrost liczby pasażerów przewiezionych na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK,
- zwiększenie prędkości kursowania pociągów towarowych na liniach kolejowych zarządzanych przez PLK SA,
- wzrost udziału kolejowych przewozów intermodalnych w towarowych przewozach kolejowych ogółem.

Wśród najważniejszych zadań programu znalazły się: poprawa stanu technicznego sieci TEN-T, poprawa przepustowości linii kolejowych, inwestycje w ciągu "Magistrali Wschodniej" na trasach Rzeszów/Kielce - Lublin - Białystok - Olsztyn, poprawa infrastruktury obsługującej kolejowe przejścia graniczne na styku linii normalno- i szerokotorowych oraz położonych na tych obszarach odcinaków linii szerokotorowych, lepsze skomunikowanie Warszawy z innymi regionami, poprawa połączeń między miastami wojewódzkimi, zapewnienie sprawnych połączeń kolejowych z portami morskimi.

(ISBnews)