Alior Bank przystąpił do umowy standstill z wierzycielami Hawe

ISBNews
21.09.2015 08:40
A A A


Warszawa, 21.09.2015 (ISBnews) - Alior Bank przystąpił do listu intencyjnego (umowy standstill) zawartego z wierzycielami Hawe, podała spółka.

"Zarząd Hawe S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 września 2015 roku wpłynęło do spółki od Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jednostronne oświadczenie Alior Bank o przystąpieniu do umowy w sprawie ustalenia zobowiązań stron w związku z zamiarem zawarcia porozumienia związanego ze spłatą zadłużenia, w tym powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań (umowa standstill),  zawartej w dniu 14 września 2015 roku pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej Hawe S.A.: Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie, HaweTelekom sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy i Spółką, oraz Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie i Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

Jednym z warunków braku rozwiązania umowy standstill było przystąpienie Alior Banku do umowy standstill w charakterze wierzyciela w terminie do dnia 21 września 2015 roku, podano także. Złożone przez Alior Bank oświadczenie oznacza, iż warunek ten został spełniony.

Na początku września Alior Bank wezwał Hawe Telekom do zapłaty 15 mln zł z tytułu udzielonego poręczenia za zobowiązania kredytobiorców Marka Falenty i Krzysztofa Rybki. Alior Bank zawiadomił wówczas, że zadłużenie kredytobiorców na dzień 28 sierpnia 2015 r. wynosi 29,5 mln zł, co oznacza że poziom zadłużenia został zredukowany z kwoty 46 mln zł według stanu na dzień 12 grudnia 2014 r. oraz pierwotnego poziomu ok. 80 mln zł.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 333 mln zł w 2014 r.


(ISBnews)