GDDKiA ogłosiła przetarg na obwodnicę Bolkowa w ciągu DK 3 i DK 5

ISBNews
21.09.2015 09:28
A A A


Warszawa, 21.09.2015 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i nr 5 o długości ok. 7,8 km.

"Obwodnica Bolkowa będzie drogą jednojezdniową o klasie technicznej GP. Na odcinku o długości ok. 5,7 km przebiegać będzie po nowym śladzie, natomiast na odcinku ok. 2,1 km przebudowanym odcinkiem istniejącej drogi krajowej nr 5. W ciągu obwodnicy wybudowane zostaną 3 estakady i 3 wiadukty drogowe" - czytamy w komunikacie.

Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji projektowej uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, podano również.

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego. Skrócenie czasu realizacji z 37 do 34 miesięcy oraz wydłużenie z 5 do 10 lat gwarancji będzie uwzględniane przy ocenie ofert cenowych potencjalnych wykonawców (5% termin realizacji, 5% okres gwarancji, 90% cena).

Zakończenie prac budowlanych planowane jest na przełomie 2019/2020 roku.

(ISBnews)