MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 0,8% m/m do 811,4 mld zł w lipcu

ISBNews
21.09.2015 15:20
A A A


Warszawa, 21.09.2015 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lipca 2015 r. spadło o 0,8% m/m i wyniosło 811 439,3 mln zł zł, podało Ministerstwo Finansów. Od końca 2014 r. zadłużenie w ujęciu złotowym zwiększyło się o 4%.

"Spadek zadłużenia w lipcu 2015 r. był głównie wypadkową: zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-5,3 mld zł) - głównie w efekcie przewagi wykupów rynkowych SPW (OK0715, USD0715 i JPY0715) nad ich sprzedażą, różnic kursowych (-2,3 mld zł), wzrostu salda udzielonych pożyczek (+1,6 mld zł)" - czytamy w komunikacie.

Wzrost zadłużenia od początku 2015 r. był głównie wynikiem: finansowania deficytu budżetu państwa (+26,6 mld zł), dodatniego salda udzielonych pożyczek (+3,3 mld zł), podano także.

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec lipca br. 539,76 mld zł i wzrosło o 0,1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca (i o 7,3 pkt proc. od początku br.).

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 271,7 mld zł 271,68 mld zł (spadek o 2,5% m/m i o 1,9% od pocz. r.). 

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0,0 mld zł w lipcu, zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 509,55 mld zł i wzrosło o 0,1% m/m (i wzrosło o 5,5% od pocz. r.).

(ISBnews)